Välj Språk
Skandinavien
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien
Hemsida / Land
Språk
Social media
Hemsida / Land
Språk
Social media

Möt vårt Nordiska BayWa r.e.-team

Till översikt

Ledning

JUWG8687_Smart_Photo_Maria.jpg
Maria Röske

CEO/Managing Director

 • Om Maria

 • Maria Röske började på BayWa.re i början av 2022. Hon har en jur kand från Uppsala universitet och 20 års erfarenhet av vindkraft och förnybar energi. Maria var tidigare VD på wpd Scandinavia, ett företag som arbetar med projektutveckling och byggnation av vindkraftsparker i Sverige. 

 • Kontakt

Administration

JUWG7634-Edit_websize__miavs1_.jpg
Mia Pekkanen

Executive Assistant and HR Business Partner

 • Om Mia

 • Mia började på BayWa r.e. 2022 som Office Manager. Tidigare i sin karriär har Mia arbetat med kontor- och HR-frågor på ett e-handelsbolag, på vilket hon också var kundservicechef för den nordiska avdelningen.

  Sedan januari 2024 har Mia en ny roll på BayWa r.e. som Executive Assistant och HR Business Partner. 
  Uppgifterna består bland annat av att assistera Managing Director med att planera och organisera kalendern, boka tjänsteresor mm samt att organisera event och HR uppgifter som t ex onboarding, rekrytering, uppdatera policies mm.

   

 • Kontakt

JUWG8942_Smart_Photo_Franziska.jpg
Franziska Hatami Anderson

Head of People & Culture

 • Om Franziska

 • Franziska började på BayWa r.e. under 2022 som HR Manager. Hon har en bakgrund inom företagsekonomi och har jobbat i över 15 år i både Tyskland och Sverige där hon utbildade sig vidare inom bl.a. strategisk HR och arbetsrätt. På BayWa r.e. tar Franziska hand om alla hr-relaterade frågor.

 • Kontakt

Linda_BDS_1586k.jpg
Linda Laine

Communication Manager

 • Om Linda

 • Linda började på BayWa r.e. 2023 som Kommunikationsansvarig. Linda kommer närmast från en roll som Kommunikationschef på fastighetskontoret i Stockholms stad, där hon arbetat med kommundialog, projektkommunikation, mediekontakter och lokal opinion. Tidigare har hon arbetat med opinionsbildning och påverkansfrågor. Lindas övergripande uppdrag är att arbeta för ett starkt BayWa r.e. varumärke och att med hjälp av kommunikation, bidra till mer affär. 

 • Contact

Ekonomi & Finans

JUWG8890_Smart_Photo_David__1_.jpg
David Rosberg

CFO

 • Om David

 • David började på BayWa r.e. 2022 som Head of Finance. Han har en magisterexamen inom redovisning från Lunds universitet och har sedan 2009 arbetat inom vindkraftsbranschen. David ansvarar för ekonomifunktionen för verksamheten i Norden, med fokus på finansiell planering och analyser.

 • Kontakt

JUWG7830_Smart_Photo_Andreas.jpg
Andreas Landen

Financial/Project Controller

 • Om Andreas

 • Andreas började på BayWa r.e. 2020 som controller. Han tog examen inom företagsekonomi från Lunds universitet med en master inom management accounting. På BayWa r.e. är Andreas bland annat ansvarig för rapportering, budgetering och projekt controlling.

 • Kontakt

JUWG7830_Smart_Photo_Caroline.jpg
Caroline Olausson

Project Controller

 • Om Caroline

 • Caroline började på BayWa r.e. 2015 som controller. Hon har en civilekonomexamen från Luleå Tekniska Universitet med ett fokus på företagsadministration. På BayWa r.e. är Caroline involverad i alla delar av finans- och ekonomiavdelningen. Detta inkluderar bland annat MTP, prognoser, rapportering och controlling av byggnadsprojekt. Caroline arbetar dessutom med implementeringen av ett nytt FiCo verktyg ämnat att användas inom hela BayWa r.e. organisationen.

 • Kontakt

JUWG8239_Smart_Photo_Gulten.jpg
Gulten Zulal

Accounting Manager

 • Om Gulten

 • Gulten började på BayWa Nordic r.e. i augusti 2022 som redovisningsansvarig. Hon har 20 års erfarenhet av ekonomi, lön och olika affärssystem. Gulten kommer att ansvara för BayWa r.e. Nordic Groups redovisning, bokslut och deklartioner. Gulten arbetar dessutom med implementeringen av ett nytt FiCo verktyg ämnat att användas inom hela BayWa r.e. organisationen.

 • Kontakt

Blerta_BDS_1721k.jpg
Blerta Amedi

Financial Controller

 • Om Blerta

 • Blerta började på BayWa r.e. augusti 2023 som Financial Controller. Hon har en ekonomiexamen inom internationell företagande och marknadsföring från Kristianstad Högskola.

  På BayWa r.e. arbetar Blerta bland annat med rapportering och budgetering.

 • Kontakta

Project Development team

Peter-Edit.jpg
Peter Vago

Site Securing Manager

 • Om Peter

 • Peter började på BayWa r.e. 2018 som fastighets- och projektutvecklare. Han har en examen i formsprutning från Kristianstad universitet och har tagit kurser inom ekonomi och juridik. Peter har jobbat i vindkraftsbranschen sedan 2006 och har bland annat haft positionen som assisting country manager för ett av industrins större företag. På BayWa r.e. arbetar Peter med förstudier, arrendeavtal, screenings och miljökonsekvensbedömningar.

 • Kontakt

JUWG7634-Edit_websize__anna_.jpg
Anna Isberg

Environmental Permit & Design Manager

 • Om Anna

 • Anna började på BayWa r.e. 2022 som projektutvecklare inom tillstånd och design. Hon har en kandidatexamen i miljövetenskap från Södertörns högskola och har arbetat med miljöfrågor sedan 2010. Sedan 2016 har hon främst arbetat som miljöstrateg inom detaljplaneprojekt och även arbetat med att ta fram Miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner. På BayWa r.e. arbetar Anna med anmälningar, tillstånd och MKB i projekt. 

 • Kontakt

JUWG8420_Johan.jpg
Johan Kristensson

Yield resource analyst/project developer

 • Om Johan

 • Johan började på BayWa r.e. 2022 som Vindresurs analytiker. Han har en civilingenjörsexamen inom maskinteknik från Lunds universitet, där fokus har legat på energiteknik. Han har tidigare arbetat 10 år för en turbintillverkare som projektingenjör med vind och produktionsanalyser. På BayWa r.e. arbetar Johan bland annat med vindanalys och produktionsberäkningar inom projektutvecklingsfasen.

 • Kontakt

Meynard-Edit.jpg
Meynard Hessedahl

Site Securing Manager

 • Om Meynard

 • Meynard började på BayWa r.e. 2022 som site securing manager. Han har en bakgrund i skogsförvaltning, Sveriges militär och byggbranschen. Dom senaste åren har Meynard arbetat med markarrenden och relationer till markägare i relation till utvecklingen av projekt inom förnybar energi, ett uppdrag han fortsätter med på BayWa r.e. 

 • Kontakt

Mathilde-Edit.jpg
Mathilde Henriksen

Project Developer

 • Om Mathilde

 • Mathilde började på BayWa r.e. 2022 som projektutvecklare. Hon har en civilingenjörsexamen i ekosystemteknik med fokus på energiteknik från Lunds universitet. På BayWa r.e. arbetar Mathilde med utvecklingen av vind- och solkraftsprojekt under projektutveckling- och konstruktionsfasen. 

 • Kontakt

JUWG8025_Smart_Photo_Daniel.jpg
Daniel Johansson

Head of Solar Development

 • Om Daniel

 • Daniel började på BayWa r.e. 2022 som som solar site securing manager . Daniel har en ingenjörsexamen i kemiteknik från Linnéuniversitet, vidare har han läst olika miljökemikurser på Stockholms universitet. På BayWa r.e. arbetar Daniel med deras satsning på markbaserade solkraftparker. En stor del av arbetet är att utvärdera nya solkraftprojekt. 

 • Kontakt

JUWG7634-Edit_websize__Sadzida_.jpg
Sadzida Vrana

Project Developer

 • Om Sadzida

 • Sadzida har arbetat med miljölagstiftning och projektledning sedan 2017. Hennes superkrafter är förmågan att utveckla, vara en problemlösare och att leda strukterat arbete. Hos BayWa r.e. stödjer Sadzida utvecklingen av vindprojekt från gröna fältprojekt till konstruktion.

 • Contact

Saga_BDS_1737k.jpg
Saga Sundqvist

Project Developer

 • Om Saga

 • Saga är ett nytt tillskott på BayWa r.e. sedan juni 2023 och ingår i teamet som arbetar med projektutveckling. Hon har en kandidatexamen i samhällsplanering från Lunds universitet med huvudämne inom sociologi och har tidigare arbetat med regionala utvecklingsfrågor inom offentlig sektor. 
  På BayWa r.e arbetar Saga främst med GIS och utvecklingen av nya vind- och solkraftsprojekt.

 • Contact

Gabriella2.jpg
Gabriella Nilsson

Head of Wind Project Development

 • Om Gabriella

 • Gabriella började på BayWa r.e i juni 2023. Hon har en magisterexamen i fysik, med inriktning meterologi, från Uppsala universitet och började i vindkraftsbranschen som vindanalytiker 2011. Sedan dess har Gabriella arbetat som konsult inom de flesta faser av vindkraftsprojekt; från screening och tillstånd till upphandling och byggnation, samt haft rollen som gruppchef.

  På BayWa r.e är Gabriella ansvarig för projektutvecklingen för vindkraft var i en stor del är att utvärdera nya projekt.

 • Kontakt

Hasse_BDS_1771k.jpg
Hasse Berglund

Senior Environmental Specialist

 • Om Hasse

 • Hasse började på BayWa r.e.2023 som en senior miljöspecialist. Hasse har en magisterexamen i evoultionär biologi från Stockholms universitet, och har framförallt arbetat med frågor som rör biologisk mångfald och markanvändning i flera decennier. Han har arbetat på lokal, regional och nationell såväl som internationell nivå med bevarande och förvaltning av ekosystemtjänster, och han har lång erfarenhet av att arbeta för NGO:s och privata företag.

 • Contact

Ellen_BDS_1791k.jpg
Ellen Andersson

Project Coordinator

 • Om Ellen

 • Ellen började på Baywa r.e. i juni 2023 som Projektkoordinator.

  Ellen har en masterexamen i miljövetenskap från Lunds Universitet, med inriktning mot hållbara energisystem och miljöstyrning. Hennes arbetsuppgifter på BayWa r.e.: Visualisering av kartor m.h.a. QGIS och PV design, ta fram kartunderlag för organisationen och på andra sätt stötta projektutvecklingsteamet inom vind och sol.

 • Contact

Maria_J._BDS_1806k.jpg
Maria Jussila

Senior Project Manager

 • Om Maria

 • Hösten 2023 började Maria på BayWa r.e. som Senior Project Manager inom vindkraftsutbyggnad.

  Efter sin examen på International Business-programmet på Haaga-Helia yrkeshögskola, började hon att arbeta med vindkraftsutveckling 2012. Under sin långa karriär inom vindkraftssektorn har Maria lett flera projekt i huvudplanering, EIA och bygglov och har stöttat alla projekt hela vägen till driftsatta vindkraftsparker. På BayWa r.e. kommer Maria att fortsätta utveckla och leda vindkraftsprojekt.

 • Kontact

Martin_BDS_1823k.jpg
Martin Sjödahl

Senior Permit Advisor

 • Om Martin

 • Martin är ekolog utbildad vid Lunds Universitet och har lång erfarenhet från arbete i staten, som utredare och chef. Han har arbetat på Jordbruksverket med miljöfrågor, markanvändning, energi & klimat i olika ledande befattningar. Mellan 2017-2023 var Martin på Länsstyrelsen i Kronobergs län först som chef för Miljöavdelningen (miljöskydd, natur, vatten energi- och klimat) och sen som rådgivare till landshövding Maria Arnholm (samordning, näringsliv, energi, skog, mm). Martins största expertis finns i naturvård och han har stora artkunskaper, han har snart sett 10 000 arter i Sverige.

  Martins arbetsuppgifter på BayWa r.e. blir beroende på behov utifrån hans kompetens, i första hand handlar det om tillståndsfrågor och miljöfrågor. 

 • Kontakt

Bjoern_BDS_1841k.jpg
Björn Grinder

Senior Project Developer

 • Om Björn

 • Björn började på BayWa r.e. år 2024 som Senior Project Developer.
  Han har en examen från Uppsala universitet inom biologi och miljö. Björn har jobbat med vindkraftsutveckling sedan 2009 varav de senaste 12 åren på wpd. 
  På BayWa r.e. jobbar Björn med att hitta nya projekt och att skriva tillståndshandlingar i första hand för vindkraft men även för solkraft.

 • Kontakt

EPC & Affärsutveckling

JUWG8342_Smart_Photo_Thomas.jpg
Thomas Hörberg

Head of EPC & Project Management

 • Om Thomas

 • Thomas började på HS Kraft 2006 (sedan 2014 del av BayWa r.e.) och har haft flertalet positioner inom företaget sedan dess. Han är nu ansvarig för avdelningarna EPC (Engineering, Procurement and Construction) och projektledning samt styrelseledamot i SPV:erna. Thomas har en civilingenjörsexamen från Lunds universitet med en inriktning mot fysisk planering och system för kvalitetshantering.

 • Kontakt

JUWG7830_Smart_Photo_Benjamin.jpg
Benjamin Berg

Project Manager

 • Om Benjamin

 • Benjamin har arbetat som projektledare på BayWa r.e. sedan 2020. Han har en ingenjörsexamen från École Centrale Paris och en MBA från Collège des Ingénieurs. De senaste tio åren har han huvudsakligen jobbat med utveckling av applikationer för vätgas och Bio-LNG i norden. Banjamins roll på BayWa r.e. är att driva sol- och vindprojekt från start till drift.

 • Kontakt

Tony_BDS_1851_1k.jpg
Tony Blom

Site Manager

 • Om Tony

 • Tony började på BayWa r.e. 2022 som ansvarig Site Manager för byggnation av vindkraft. Han har jobbat som inspektör inom olje- och gassektorn i 10 år och har också erfarenhet från fastighetsbranschen i vilken han agerat projektledare inom fastighetsutveckling för bostadsområden. Sedan 2018 har han varit Site Manager för byggnation av vindkraftsparker. På BayWa r.e. är Tony en del av EPC och är involverad i hela värdekedjan från markarbeten till installation av turbiner.

 • Kontakt

JUWG7634-Edit_websize__anton_.jpg
Anton Svensson

EPC Manager

 • Om Anton

 • Anton började på BayWa r.e. 2022 som byggprojektledare inom EPC-gruppen. Han har en B.Sc från University of Plymouth, Storbritannien och har studerat miljö- samt energiteknik. Anton har tidigare arbetat som projektledare för flera företag inom förnybar energi, energioptimering och fiberoptik inom en period av över 10 år. Anton kommer att hjälpa till med upphandlingsprocesser för BoP och leverantörer, sätta och underhålla budgetar samt projektledning av byggandet av landbaserade vindkraftsparker i Norden. 

 • Kontakt

JUWG8829_Smart_Photo_Richard.jpg
Richard Sseruwagi

Business Analyst

 • Om Richard

 • Richard började på BayWa r.e. juli 2020 som en affärsanalytiker. Han har en ingenjörsexamen i elektroteknik från Makarere University och en ytterligare ingenjörsexamen inom energi och miljö från Flensburg University. Richard har arbetslivserfarenheter från energisektorn, t.ex. drift av kraftvärmeverk och konsultarbeten åt start-ups verksamma inom förnybar energi. Richards dagliga arbete innefattar skapandet och utvärdering av affärsmöjligheter för projekt inom förnybar energi.

 • Kontakt

Prashant.jpg
Prashant Niroula

Grid Engineer

 • Om Prashant

 • Prashant är nätingenjör på BayWa r.e. och ansluter sig till företaget 2023. Han har en civilingenjörsexamen i hållbar energiteknik från Lunds universitet, med framtida energiteknik och kraftsystem som inriktning. Tidigare arbetade han med vattenkraftprojekt i Nepal som elektroingenjör.

  På BayWa hanterar Prashant nätanslutningar och stödjer såväl teknisk som ekonomisk analys gällande projekt för förnybar energi.

 • Kontakt

Otto_BDS_1894k.jpg
Otto Norokorpi

EPC-Manager

 • Om Otto

 • Otto påbörjade sin tjänst som EPC Manager på BayWa r.e. Nordic i Finland den 31 oktober 2023. Han tog examen från Tampere Applied Sciences som elektroingenjör med inriktning på elkraft, där han för närvarande även studerar en masterexamen inom teknisk ledarskap. Under sin karriär har Otto arbetat med elnät, förnybara energiprojekt och andra befattningar inom kritisk infrastruktur. 

  På BayWa r.e. kommer han att arbeta med vindkraftsprojekt och utforska andra förnybara energiprojekt.

 • Kontakt

Juridik

JUWG8109_Smart_Photo_elin.jpg
Elin Hjort

Head of Legal

 • Om Elin

 • Elin började på BayWa r.e. 2020 som bolagsjurist och är avdelningschef för företagets juridiska enhet. Hon har tidigare arbetat på affärsjuridisk byrå och har över tio års samlad erfarenhet från transaktions-, finans- och juridikfrågor kopplade till vindkraft. Elin är ansvarig för förhandling i projekt och framtagandet och analys av affärsrelaterade avtal och dokument. Dessutom hanterar hon dagligt juridiskt arbete med dokumentation och diverse andra projektrelaterade ärenden. 

 • Kontakt

Tim_BDS_1909k.jpg
Tim Nelfors

Legal Counsel Property

 • Om Tim

 • Tim började på BayWa r.e. 2021 som bolagsjurist med fokus på arrende-relaterade frågor. Tidigare i sin karriär har Tim arbetat flera år på en svensk advokatbyrå. På BayWa r.e. hanterar Tim arrendeavtal, vägavtal samt annat dagligt juridiskt arbete.

Förvaltning

Christian-Edit.jpg
Christian Eriksson

Team Leader Operations & Services

 • Om Christian

 • Christian började 2008 på HS Kraft, vilket 2014 förvärvades av BayWa r.e. Tidigare i karriären har han varit verksam inom telekommunikationsbranschen, först som tekniker, sedan som projektledare och slutligen inom försäljning. När Christian började i vindkraftssektorn så var det som ansvarig för bygg och konstruktion. Under den perioden har han ansvarat för uppförandet av fem vindbruksparker i södra Sverige. Sedan 2021 är Christian ansvarig för avdelning för teknisk förvaltning.

 • Kontakt

JUWG8426_Smart_Photo_Jonas__1_.jpg
Jonas Mårtensson

Inspection & Operations Manager

 • Om Jonas

 • Jonas började på BayWa r.e. 2016 som inspektör och teknisk förvaltare. Han har en civiliingenjörsexamen inom maskinteknik från Lunds universitet. Jonas har jobbat som konsult inom vind- och vattenkraft sedan 2002. Han har inspekterat över 600 vindkraftverk. Utöver inspektionsarbete så ansvarar Jonas på för den tekniska förvaltningen av flera vindkraftsparker inom BayWa r.e.:s portfolio.

 • Kontakt

Nils_BDS_1937k.jpg
Nils Frisén

Operations Manager

 • Om Nils

 • Nils började på BayWa r.e. i slutet av Oktober 2023 som Operations Manager. Han har en kandidatexaman inom Företagsekonomi  från Lunds universitet. Nils har sedan 2008
  arbetat inom sektorn för förnyelsebar energi och de senaste åren med Asset Management.

  På BayWa r.e. arbetar Nils bland annat med rapportering till kunder, produktionsrelaterade beräkningar och den dagliga driften.

 • Kontakt

Fredric_BDS_1950k.jpg
Fredric Jillhag Dahlén

Operations Manager

 • Om Fredric

 • Fredric började som Operations Manager på BayWa r.e. i januari 2024. 

  Han har officersutbildning i grunden och har även olika utbildningar inom drift och underhåll. Fredric har arbetat med vindkraft sedan 2011 och solkraft sedan 2016, dels som egen företagare och på olika tjänster som chef, ingenjör, projektledare och asset manager. 

  På BayWa r.e. kommer Fredric att arbeta med den dagliga driften samt att ansvara för förvaltning av solparker och vissa vindkraftparker i BayWa r.e. portfölj.

 • Kontakt

Innehåll
  Tillbaka till toppen
  Kontakta oss