Välj Språk
Skandinavien
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien
Hemsida / Land
Språk
Social Media

Möt vårt Nordiska BayWa r.e.-team

till översikt

Ledning

Hakan_Wallin.jpg
Håkan Wallin

CEO/Managing Director

 • Om Håkan

 • Håkan började arbeta inom energibranschen 2010 som VD för HS Kraft AB. Företaget har sedan dess haft olika ägare genom åren men är sedan 2014 en del av BayWa r.e. Håkan har en civilingenjörsexamen i Elektroteknik vid Lunds universitet och har tidigare haft ledande befattningar inom fastighets-, IT- och järnvägsbranschen. 

 • Kontakt

Maria_Roeske_1.jpg
Maria Röske

CEO/Managing Director

 • Om Maria

 • Maria Röske började på BayWa.re i början av 2022. Hon har en jur kand från Uppsala universitet och 20 års erfarenhet av vindkraft och förnybar energi. Maria var tidigare VD på wpd Scandinavia, ett företag som arbetar med projektutveckling och byggnation av vindkraftsparker i Sverige. 

 • Kontakt

Affärsanalys

Richard_Sseruwagi_3.jpg
Richard Sseruwagi

Business Analyst

 • Om Richard

 • Richard började på BayWa r.e. juli 2020 som en affärsanalytiker. Han har en ingenjörsexamen i elektroteknik från Makarere University och en ytterligare ingenjörsexamen inom energi och miljö från Flensburg University. Richard har arbetslivserfarenheter från energisektorn, t.ex. drift av kraftvärmeverk och konsultarbeten åt start-ups verksamma inom förnybar energi. Richards dagliga arbete innefattar skapandet och utvärdering av affärsmöjligheter för projekt inom förnybar energi.

 • Kontakt

Ekonomi & Finans

Bo-Goran_Hansen.jpg
Bo-Göran Hansen

Head of Finance

 • Om Bo-Göran

 • Bo-Göran påbörjade sitt uppdrag som CFO på BayWa r.e. Nordic 2021. Han har en examen i industriell ekonomi från Kristianstad universitet. Bo-Göran har långtgående erfarenhet från ledande positioner inom internationella företag.

 • Kontakt

Andreas_Landen.jpg
Andreas Landen

Controller/Administrator Finance

 • Om Andreas

 • Andreas började på BayWa r.e. 2020 som controller. Han tog examen inom företagsekonomi från Lunds universitet med en master inom management accounting. På BayWa r.e. är Andreas bland annat ansvarig för rapportering, budgetering och projekt controlling.

 • Kontakt

Josefine_Mansson.jpg
Josefine Månsson

Controller/Administrator Finance

 • Om Josefine

 • Josefine började på BayWa r.e. 2022 som controller. Hon har en magisterexamen inom företagsadministration från Kristiansstad universitet med fokus på revision och controlling. På BayWa arbetar Josefine med controlling, rapportering och budgetering.

 • Kontakt

Caroline_Olausson.jpg
Caroline Olausson

Project Controller

 • Om Caroline

 • Caroline började på BayWa r.e. 2015 som controller. Hon har en civilekonomexamen från Luleå Tekniska Universitet med ett fokus på företagsadministration. På BayWa r.e. är Caroline involverad i alla delar av finans- och ekonomiavdelningen. Detta inkluderar bland annat MTP, prognoser, rapportering och controlling av byggnadsprojekt. Caroline arbetar dessutom med implementeringen av ett nytt FiCo verktyg ämnat att användas inom hela BayWa r.e. organisationen.

 • Kontakt

Tillstånd & Design

Rickard_Sandberg.jpg
Rickard Sandberg

Team Leader Permit & Design

 • Om Rickard

 • Rickard började på BayWa r.e. 2021 som avdelningschef för tillstånd och design. Rickard har en civilingenjörsexamen i väg och vatten från Lunds universitet. Han har sedan 1988 arbetat med hållbarhet, tillstånd och projektledning inom infrastruktur, energi och industri. På BayWa r.e. är Rickard ansvarig för tillstånd- och designprocesser för vindbruksparker och solenergianläggningar.  

 • Kontakt

Peter_Vago.jpg
Peter Vago

Property Development Manager

 • Om Peter

 • Peter började på BayWa r.e. 2018 som fastighets- och projektutvecklare. Han har en examen i formsprutning från Kristianstad universitet och har tagit kurser inom ekonomi och juridik. Peter har jobbat i vindkraftsbranschen sedan 2006 och har bland annat haft positionen som assisting country manager för ett av industrins större företag. På BayWa r.e. arbetar Peter med förstudier, arrendeavtal, screenings och miljökonsekvensbedömningar.

 • Kontakt

EPC & Projektledning

Thomas_Horberg.jpg
Thomas Hörberg

Head of EPC & Project Management

 • Om Thomas

 • Thomas började på HS Kraft 2006 (sedan 2014 del av BayWa r.e.) och har haft flertalet positioner inom företaget sedan dess. Han är nu ansvarig för avdelningarna EPC (Engineering, Procurement and Construction) och projektledning samt styrelseledamot i SPV:erna. Thomas har en civilingenjörsexamen från Lunds universitet med en inriktning mot fysisk planering och system för kvalitetshantering.

 • Kontakt

Benjamin_Berg.jpg
Benjamin Berg

Project Manager

 • Om Benjamin

 • Benjamin har arbetat som projektledare på BayWa r.e. sedan 2020. Han har en ingenjörsexamen från École Centrale Paris och en MBA från Collège des Ingénieurs. De senaste tio åren har han huvudsakligen jobbat med utveckling av applikationer för vätgas och Bio-LNG i norden. Banjamins roll på BayWa r.e. är att driva sol- och vindprojekt från start till drift.

 • Kontakt

Camila_Gurmendi.JPG
Camila Gurmendi

Project Manager

 • Om Camila

 • Camila började på BayWa r.e. 2021 som projektledare för sol- och vindprojekt. Hon har en ingenjörsexamen inom kemiteknik från Technical Institute of Buenos Aires. Fokus under studierna låg främst på energi- och miljö samt finans och M&A av projekt inom förnybar energi. Camila är certifierad av Project Management Institute och sitter med i styrelsen för Women's association in Sustainable Energy - Argentina. Under sina tre år i branschen så har hon arbetat mot dem latinamerikanska och afrikanska marknaderna. På BayWa r.e. driver Camila projekt med målet att levererar projekt i tid och inom budget genom att följa projektledningsmetodologi och etablerade standarder. 

 • Kontakt

Juridik

Elin_Hjort.jpg
Elin Hjort

Team Leader Legal / Legal Counsel

 • Om Elin

 • Elin började på BayWa r.e. 2020 som bolagsjurist och är avdelningschef för företagets juridiska enhet. Hon har tidigare arbetat på affärsjuridisk byrå och har över tio års samlad erfarenhet från transaktions-, finans- och juridikfrågor kopplade till vindkraft. Elin är ansvarig för förhandling i projekt och framtagandet och analys av affärsrelaterade avtal och dokument. Dessutom hanterar hon dagligt juridiskt arbete med dokumentation och diverse andra projektrelaterade ärenden. 

 • Kontakt

Tim_Nellfors.jpg
Tim Nelfors

Legal Counsel Property

 • Om Tim

 • Tim började på BayWa r.e. 2021 som bolagsjurist med fokus på arrende-relaterade frågor. Tidigare i sin karriär har Tim arbetat flera år på en svensk advokatbyrå. På BayWa r.e. hanterar Tim arrendeavtal, vägavtal samt annat dagligt juridiskt arbete.

 • Kontakt

Förvaltning

Christian_Eriksson.jpg
Christian Eriksson

Team Leader Operations & Services

 • Om Christian

 • Christian började 2008 på HS Kraft, vilket 2014 förvärvades av BayWa r.e. Tidigare i karriären har han varit verksam inom telekommunikationsbranschen, först som tekniker, sedan som projektledare och slutligen inom försäljning. När Christian började i vindkraftssektorn så var det som ansvarig för bygg och konstruktion. Under den perioden har han ansvarat för uppförandet av fem vindbruksparker i södra Sverige. Sedan 2021 är Christian ansvarig för avdelning för teknisk förvaltning.

 • Kontakt

Jonas_Martensson.JPG
Jonas Mårtensson

Inspection & Operations Manager

 • Om Jonas

 • Jonas började på BayWa r.e. 2016 som inspektör och teknisk förvaltare. Han har en civiliingenjörsexamen inom maskinteknik från Lunds universitet. Jonas har jobbat som konsult inom vind- och vattenkraft sedan 2002. Han har inspekterat över 600 vindkraftverk. Utöver inspektionsarbete så ansvarar Jonas på för den tekniska förvaltningen av flera vindkraftsparker inom BayWa r.e.:s portfolio.

 • Kontakt

Nils_Olsson.jpg
Nils Olsson

Technical Operations Engineer

 • Om Nils

 • Nils började på BayWa r.e. 2021 som teknisk förvaltningsingenjör. Han har en civilingenjörsexamen inom maskinteknik från Lunds universitet, där fokus har legat på energiteknik. På BayWa r.e. arbetar Nils bland annat med den dagliga driften, produktionsrelaterade beräkningar och rapportering till kunder.

 • Kontakt

Innehåll
  Tillbaka till toppen