Välj Språk
Skandinavien
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien
Hemsida / Land
Språk
Social Media

Möt vårt Nordiska BayWa r.e.-team

till översikt

Ledning

Maria_Roeske_1.jpg
Maria Röske

CEO/Managing Director

 • Om Maria

 • Maria Röske började på BayWa.re i början av 2022. Hon har en jur kand från Uppsala universitet och 20 års erfarenhet av vindkraft och förnybar energi. Maria var tidigare VD på wpd Scandinavia, ett företag som arbetar med projektutveckling och byggnation av vindkraftsparker i Sverige. 

 • Kontakt

Administration

Mia_Pekkanen.jpg
Mia Pekkanen

Office Manager

 • Om Mia

 • Mia började på BayWa r.e. 2022 som Office Manager. Tidigare i sin karriär har Mia arbetat med kontor- och HR-frågor på ett e-handelsbolag, på vilket hon också var kundservicechef för den nordiska avdelningen. På BayWa r.e. arbetar Mia bland annat med att arrangera office events, uppdatera och utveckla olika processer inom kontoret och andra administrativa uppgifter som t ex resebokningar mm.

 • Kontakt

Franziska_Hatami_Anderson.jpg
Franziska Hatami Anderson

HR Manager

 • Om Franziska

 • Franziska började på BayWa r.e. under 2022 som HR Manager. Hon har en bakgrund inom företagsekonomi och har jobbat i över 15 år i både Tyskland och Sverige där hon utbildade sig vidare inom bl.a. strategisk HR och arbetsrätt. På BayWa r.e. tar Franziska hand om alla hr-relaterade frågor.

 • Kontakt

Ekonomi & Finans

Andreas_Landen.jpg
Andreas Landen

Controller/Administrator Finance

 • Om Andreas

 • Andreas började på BayWa r.e. 2020 som controller. Han tog examen inom företagsekonomi från Lunds universitet med en master inom management accounting. På BayWa r.e. är Andreas bland annat ansvarig för rapportering, budgetering och projekt controlling.

 • Kontakt

Josefine_Mansson.jpg
Josefine Månsson

Controller/Administrator Finance

 • Om Josefine

 • Josefine började på BayWa r.e. 2022 som controller. Hon har en magisterexamen inom företagsadministration från Kristiansstad universitet med fokus på revision och controlling. På BayWa arbetar Josefine med controlling, rapportering och budgetering.

 • Kontakt

Caroline_Olausson.jpg
Caroline Olausson

Project Controller

 • Om Caroline

 • Caroline började på BayWa r.e. 2015 som controller. Hon har en civilekonomexamen från Luleå Tekniska Universitet med ett fokus på företagsadministration. På BayWa r.e. är Caroline involverad i alla delar av finans- och ekonomiavdelningen. Detta inkluderar bland annat MTP, prognoser, rapportering och controlling av byggnadsprojekt. Caroline arbetar dessutom med implementeringen av ett nytt FiCo verktyg ämnat att användas inom hela BayWa r.e. organisationen.

 • Kontakt

David_Rosberg.jpg
David Rosberg

CFO

 • Om David

 • David började på BayWa r.e. 2022 som Head of Finance. Han har en magisterexamen inom redovisning från Lunds universitet och har sedan 2009 arbetat inom vindkraftsbranschen. David ansvarar för ekonomifunktionen för verksamheten i Norden, med fokus på finansiell planering och analyser.

 • Kontakt

Gulten_Zulal.jpg
Gulten Zulal

Accounting Manager

 • Om Gulten

 • Gulten började på BayWa Nordic r.e. i augusti 2022 som redovisningsansvarig. Hon har 20 års erfarenhet av ekonomi, lön och olika affärssystem. Gulten kommer att ansvara för BayWa r.e. Nordic Groups redovisning, bokslut och deklartioner. Gulten arbetar dessutom med implementeringen av ett nytt FiCo verktyg ämnat att användas inom hela BayWa r.e. organisationen.

 • Kontakt

Tillstånd & Design

Peter_Vago.jpg
Peter Vago

Property Development Manager

 • Om Peter

 • Peter började på BayWa r.e. 2018 som fastighets- och projektutvecklare. Han har en examen i formsprutning från Kristianstad universitet och har tagit kurser inom ekonomi och juridik. Peter har jobbat i vindkraftsbranschen sedan 2006 och har bland annat haft positionen som assisting country manager för ett av industrins större företag. På BayWa r.e. arbetar Peter med förstudier, arrendeavtal, screenings och miljökonsekvensbedömningar.

 • Kontakt

Anna_Isberg.jpg
Anna Isberg

Environmental Permit & Design Manager

 • Om Anna

 • Anna började på BayWa r.e. 2022 som projektutvecklare inom tillstånd och design. Hon har en kandidatexamen i miljövetenskap från Södertörns högskola och har arbetat med miljöfrågor sedan 2010. Sedan 2016 har hon främst arbetat som miljöstrateg inom detaljplaneprojekt och även arbetat med att ta fram Miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner. På BayWa r.e. arbetar Anna med anmälningar, tillstånd och MKB i projekt. 

 • Kontakt

Johan_Kristensson.jpg
Johan Kristensson

Yield resource analyst/project developer

 • Om Johan

 • Johan började på BayWa r.e. 2022 som Vindresurs analytiker. Han har en civilingenjörsexamen inom maskinteknik från Lunds universitet, där fokus har legat på energiteknik. Han har tidigare arbetat 10 år för en turbintillverkare som projektingenjör med vind och produktionsanalyser. På BayWa r.e. arbetar Johan bland annat med vindanalys och produktionsberäkningar inom projektutvecklingsfasen.

 • Kontakt

Meynard_Hessedahl.jpg
Meynard Hessedahl

Site Securing Manager

 • Om Meynard

 • Meynard började på BayWa r.e. 2022 som site securing manager. Han har en bakgrund i skogsförvaltning, Sveriges militär och byggbranschen. Dom senaste åren har Meynard arbetat med markarrenden och relationer till markägare i relation till utvecklingen av projekt inom förnybar energi, ett uppdrag han fortsätter med på BayWa r.e. 

 • Kontakt

Mathilde_Henriksen.jpg
Mathilde Henriksen

Project Developer

 • Om Mathilde

 • Mathilde började på BayWa r.e. 2022 som projektutvecklare. Hon har en civilingenjörsexamen i ekosystemteknik med fokus på energiteknik från Lunds universitet. På BayWa r.e. arbetar Mathilde med utvecklingen av vind- och solkraftsprojekt under projektutveckling- och konstruktionsfasen. 

 • Kontakt

Daniel_Johansson.jpg
Daniel Johansson

Head of Solar Development

 • Om Daniel

 • Daniel började på BayWa r.e. 2022 som som solar site securing manager . Daniel har en ingenjörsexamen i kemiteknik från Linnéuniversitet, vidare har han läst olika miljökemikurser på Stockholms universitet. På BayWa r.e. arbetar Daniel med deras satsning på markbaserade solkraftparker. En stor del av arbetet är att utvärdera nya solkraftprojekt. 

 • Kontakt

EPC & Affärsutveckling

Thomas_Horberg.jpg
Thomas Hörberg

Head of EPC & Project Management

 • Om Thomas

 • Thomas började på HS Kraft 2006 (sedan 2014 del av BayWa r.e.) och har haft flertalet positioner inom företaget sedan dess. Han är nu ansvarig för avdelningarna EPC (Engineering, Procurement and Construction) och projektledning samt styrelseledamot i SPV:erna. Thomas har en civilingenjörsexamen från Lunds universitet med en inriktning mot fysisk planering och system för kvalitetshantering.

 • Kontakt

Benjamin_Berg.jpg
Benjamin Berg

Project Manager

 • Om Benjamin

 • Benjamin har arbetat som projektledare på BayWa r.e. sedan 2020. Han har en ingenjörsexamen från École Centrale Paris och en MBA från Collège des Ingénieurs. De senaste tio åren har han huvudsakligen jobbat med utveckling av applikationer för vätgas och Bio-LNG i norden. Banjamins roll på BayWa r.e. är att driva sol- och vindprojekt från start till drift.

 • Kontakt

Camila_Gurmendi.JPG
Camila Gurmendi

Project Manager

 • Om Camila

 • Camila började på BayWa r.e. 2021 som projektledare för sol- och vindprojekt. Hon har en ingenjörsexamen inom kemiteknik från Technical Institute of Buenos Aires. Fokus under studierna låg främst på energi- och miljö samt finans och M&A av projekt inom förnybar energi. Camila är certifierad av Project Management Institute och sitter med i styrelsen för Women's association in Sustainable Energy - Argentina. Under sina tre år i branschen så har hon arbetat mot dem latinamerikanska och afrikanska marknaderna. På BayWa r.e. driver Camila projekt med målet att levererar projekt i tid och inom budget genom att följa projektledningsmetodologi och etablerade standarder. 

 • Kontakt

Tony_Blom.jpg
Tony Blom

Site Manager

 • Om Tony

 • Tony började på BayWa r.e. 2022 som ansvarig Site Manager för byggnation av vindkraft. Han har jobbat som inspektör inom olje- och gassektorn i 10 år och har också erfarenhet från fastighetsbranschen i vilken han agerat projektledare inom fastighetsutveckling för bostadsområden. Sedan 2018 har han varit Site Manager för byggnation av vindkraftsparker. På BayWa r.e. är Tony en del av EPC och är involverad i hela värdekedjan från markarbeten till installation av turbiner.

 • Kontakt

Anton_Svensson.jpg
Anton Svensson

EPC Manager

 • Om Anton

 • Anton började på BayWa r.e. 2022 som byggprojektledare inom EPC-gruppen. Han har en B.Sc från University of Plymouth, Storbritannien och har studerat miljö- samt energiteknik. Anton har tidigare arbetat som projektledare för flera företag inom förnybar energi, energioptimering och fiberoptik inom en period av över 10 år. Anton kommer att hjälpa till med upphandlingsprocesser för BoP och leverantörer, sätta och underhålla budgetar samt projektledning av byggandet av landbaserade vindkraftsparker i Norden. 

 • Kontakt

Richard_Sseruwagi_3.jpg
Richard Sseruwagi

Business Analyst

 • Om Richard

 • Richard började på BayWa r.e. juli 2020 som en affärsanalytiker. Han har en ingenjörsexamen i elektroteknik från Makarere University och en ytterligare ingenjörsexamen inom energi och miljö från Flensburg University. Richard har arbetslivserfarenheter från energisektorn, t.ex. drift av kraftvärmeverk och konsultarbeten åt start-ups verksamma inom förnybar energi. Richards dagliga arbete innefattar skapandet och utvärdering av affärsmöjligheter för projekt inom förnybar energi.

 • Kontakt

Juridik

Elin_Hjort.jpg
Elin Hjort

Head of Legal

 • Om Elin

 • Elin började på BayWa r.e. 2020 som bolagsjurist och är avdelningschef för företagets juridiska enhet. Hon har tidigare arbetat på affärsjuridisk byrå och har över tio års samlad erfarenhet från transaktions-, finans- och juridikfrågor kopplade till vindkraft. Elin är ansvarig för förhandling i projekt och framtagandet och analys av affärsrelaterade avtal och dokument. Dessutom hanterar hon dagligt juridiskt arbete med dokumentation och diverse andra projektrelaterade ärenden. 

 • Kontakt

Tim_Nellfors.jpg
Tim Nelfors

Legal Counsel Property

 • Om Tim

 • Tim började på BayWa r.e. 2021 som bolagsjurist med fokus på arrende-relaterade frågor. Tidigare i sin karriär har Tim arbetat flera år på en svensk advokatbyrå. På BayWa r.e. hanterar Tim arrendeavtal, vägavtal samt annat dagligt juridiskt arbete.

 • Kontakt

Förvaltning

Christian_Eriksson.jpg
Christian Eriksson

Team Leader Operations & Services

 • Om Christian

 • Christian började 2008 på HS Kraft, vilket 2014 förvärvades av BayWa r.e. Tidigare i karriären har han varit verksam inom telekommunikationsbranschen, först som tekniker, sedan som projektledare och slutligen inom försäljning. När Christian började i vindkraftssektorn så var det som ansvarig för bygg och konstruktion. Under den perioden har han ansvarat för uppförandet av fem vindbruksparker i södra Sverige. Sedan 2021 är Christian ansvarig för avdelning för teknisk förvaltning.

 • Kontakt

Jonas_Martensson.JPG
Jonas Mårtensson

Inspection & Operations Manager

 • Om Jonas

 • Jonas började på BayWa r.e. 2016 som inspektör och teknisk förvaltare. Han har en civiliingenjörsexamen inom maskinteknik från Lunds universitet. Jonas har jobbat som konsult inom vind- och vattenkraft sedan 2002. Han har inspekterat över 600 vindkraftverk. Utöver inspektionsarbete så ansvarar Jonas på för den tekniska förvaltningen av flera vindkraftsparker inom BayWa r.e.:s portfolio.

 • Kontakt

Nils_Olsson.jpg
Nils Olsson

Technical Operations Engineer

 • Om Nils

 • Nils började på BayWa r.e. 2021 som teknisk förvaltningsingenjör. Han har en civilingenjörsexamen inom maskinteknik från Lunds universitet, där fokus har legat på energiteknik. På BayWa r.e. arbetar Nils bland annat med den dagliga driften, produktionsrelaterade beräkningar och rapportering till kunder.

 • Kontakt

Erol_Abdulrazaq.jpg
Erol Abdulrazaq

Technical Operations Engineer

 • Om Erol

 • Erol började 2022 på BayWA r.e som teknisk förvaltningsingenjör. Tidigare har han arbetat i kontrollrum med fokus på övervakning och felavhjälpning av elnät.  Han har en Sjöingenjörsexamen från Linnéuniversitet och arbetar idag på BayWa r.e. med driftrelaterade frågor, teknisk förvaltning och kundrapporter.

 • Kontakt

Innehåll
  Tillbaka till toppen