Välj Språk
Skandinavien
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien
Hemsida / Land
Språk
Social Media
Hemsida / Land
Språk
Social Media

Din tillförlitliga partner för kommersiell driftledning

Vi kan hjälpa dig att administrera vindkrafts- eller solcellsanläggningen och säkerställa optimal avkastning

Till översikt

Vårt affärssinne främjar ditt projekt

Våra experter inom kommersiell förvaltning hjälper till med den administrativa sidan av din anläggning. De kan sköta all kommunikation med banker, tillsynsmyndigheter, intressenter och lokala myndigheter, samt hantera revision, kontrakt, likviditetsförvaltning med mera. Vi sammanställer rapporter och ger dig all information som krävs för en smidig och effektiv anläggningsdrift.

Vi strävar alltid efter att maximera din avkastning, vilket betyder att projektets effektivitet är av yttersta vikt. Våra tekniska specialister hjälper dig till bästa möjliga avkastning och föreslår eventuella justeringar eller förbättringar som kan göras. Samtidigt analyserar vårt förvaltningsteam dina finansieringsvillkor och andra kontrakt för att fastställa den bästa affärsstrategin för anläggningen. De kan vid behov föra kontraktsförhandlingar med intressenter på dina vägnar eller ge råd om vilka tjänsteleverantörer som bäst uppfyller dina behov. Vi håller dig alltid uppdaterad om allt som rör bolagsrätt och vi kan hjälpa till att organisera bolagsstämmor.

Hålla kostnaderna nere

Vår starka finansiella ställning och vårt breda kontaktnät gör att vi på dina vägnar kan förhandla fram mycket goda villkor hos banker, försäkringsgivare och elleverantörer. Låga driftskostnader ger våra kunder större vinster och bättre kassaflöde och vi kan även hjälpa till att sänka kostnaderna på andra sätt:

 • Likviditetshantering och konstruktion av affärsplaner
 • Optimering av driftskostnader, finansiering och intäkter
 • Rapportering till investerare och banker
 • Redovisning och betalning
 • Fakturagranskning
 • Stöd till redovisningsekonomer och revisorer vid sammanställning och revision av årsredovisningar och ad hoc-förfrågningar
 • Avtal om intäkter från elektricitet och arrenden
 • Utställande av fakturor och kreditnotor
 • Hantering av försäkrings- och skadekrav
 • Kontroll och implementering av utbetalningar
 • Fondförvaltning
 • Förberedelse och genomförande av bolagsstämmor
 • Domiciliering av projektföretaget och stöd till företagsledningen
Tillbaka till toppen