Välj Språk
Skandinavien
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien
Hemsida / Land
Språk
Social Media
Hemsida / Land
Språk
Social Media

Samarbete för att göra det bästa av din mark

Vi kan hjälpa dig att producera grön energi på din mark, oavsett om du vill investera eller önskar en ny inkomstkälla

till översikt

BayWa r.e. är alltid intresserade av att säkra nya arrenden och sätter stort värde på att upprätthållagoda relationer till markägarna. Vi har även stor erfarenhet av  repoweringprojekt för att öka lönsamheten och avkastningen för befintliga anläggningar.

BayWa r.ehar mer än tio års förvärvade kunskaper inom inledande platsbedömning och utvärdering av vindresurser. Vårt företag har dessutom det starka finansiella stöd och det breda nätverk som behövs för att garantera att våra kunders projekt inom förnybar energi blir framgångsrikt. Vi prioriterar att förmedla långsiktiga och stabila avtal med seriösa och engagerade investerare, vilket garanterar markägarna säkra investeringsalternativ. Vi tror att framgångsrik driftsättning av ett projekt är ett resultat av gott samarbete mellan alla intressenter, från markägare till investerare. Slutmålet är att skapa ett så bra samarbete som möjligt för alla inblandade.   

När vi utvärderar potentiella arrenden gör vårt team en noggrann bedömning av lämpligheten baserat på tekniska, miljömässiga och samhällsrelevanta kriterier, och undersöker terrängen, närheten till bostadshus, vindregimer och platsens tillgänglighet med mera.

Det finns inget krav  på markägaren att göra en investering i vindkraftsparken och avkastningen beräknas som en procentandel av vindkraftsparkens intäkter.

Kontakta oss gärna för att diskutera markområden, potentiella arrenden och repoweringprojekt.

Tillbaka till toppen
Kontakta oss