Välj Språk
Skandinavien
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien
Hemsida / Land
Språk
Social Media
Hemsida / Land
Språk
Social Media

Professionell EPC-projektledning

Vi är specialister på nyckelfärdiga tjänster och tekniker för utveckling av förnybar energi

till översikt

EPC-projektledning

EPC står för Engineering, Procurement and Construction (teknik, upphandling och konstruktion) och vi kan hjälpa dig inom alla dessa nyckelområden. Detta innefattar bland annat utvärdering av platsens specifika vindförhållanden, förhandling av turbinleveranskontrakt och givetvis själva konstruktionsarbetet. Vi strävar alltid efter att, med kortast möjliga ledtider, finna de bästa lösningarna för våra kunder.

Vi tar ansvar för alla steg i processen, från projektplanering, finansiering och byggprojektledning till underhåll och förvaltning av anläggningen efter driftsättning. Vårt projektteam anpassar sig till det enskilda projektets fysiska villkor, tekniska krav och ekonomiska begränsningar.

Internationellt affärsnätverk

Tack vare vårt internationella affärsnätverk kan vi erbjuda tillförlitliga lösningar i konstruktionsprocessens alla steg. Vägar, stängsel och bommar, fundament och elektrisk infrastruktur ingår alla i vår optimerade och koordinerade byggprocess. Vi lägger stor vikt vid kostnadsplanering och -hantering samt sammanställer omfattande teknisk dokumentation som en del i vår kvalitetssäkringsprocess. Detta säkerställer en lyckad och långvarig driftslösning för både våra kunder och oss.

Våra projektteam arbetar med vår finansförvaltningsavdelning för att kunna leverera ett komplett projekt och tillhandahålla all kunskap som våra kunder behöver för att driva sin anläggning effektivt och lönsamt.

Planering och utformning

BayWa r.e. lägger stor vikt att planera och anpassa de tekniska processerna så att de är lämpliga för det enskilda projektet. Våra ingenjörer skapar de tekniska diagrammen med CAS-system och använder digital 3D-teknik för att simulera och optimera konstruktionen. Detta gör att vi kan spara tid och pengar under implementeringsfasen i enlighet med våra höga standarder.

Tillbaka till toppen
Kontakta oss