Välj Språk
Skandinavien
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien
Hemsida / Land
Språk
Social Media
Hemsida / Land
Språk
Social Media

Din anläggning är i goda händer

Vi säkerställer en hög effektivitets- och tillgänglighetsnivå – de viktigaste kriterierna för att garantera hög avkastning

Drift och underhåll

Vi erbjuder omfattande support för drift och administration av vindkraftsparker och solenergianläggningar. Som ägare och tjänsteleverantör till såväl små investerare som investeringsfonder och internationella företag förvaltar vi mer än 10 GW och har installerat en total kapacitet på 6 GW inom förnybar energi.

Våra tekniska specialister hanterar den dagliga ledningen av kundens anläggningar, ger ägarna värdefull support och ser till att systemet körs till sin fulla potential, och säkerställer därmed en optimal avkastning.

Vidare hanterar vår tekniska förvaltningsgrupp kommunikationen med lokala myndigheter, nätoperatörer och andra relevanta intressenter. Vi sammanställer obligatoriska miljörapporter till tillsynsmyndigheter samt månatliga och årliga statusrapporter till våra kunder, detta för att erbjuda åtkomst och insyn i parkens drift och tillstånd.

Nedan följer ett urval av uppgifter som vårt tekniska förvaltningsteam kan utföra.

Nedan följer ett urval av uppgifter som vårt tekniska förvaltningsteam kan utföra:

  • Kontakt med serviceleverantörer rörande pågående, tidigare och framtida underhåll
  • Upphandling av entreprenörer, vägunderhållspersonal, markröjningsföretag, m.m
  • Centraliserad övervakning 24/7
  • Oberoende granskning av underhålls- och servicearbete
  • Hantering av garanti- och försäkringsärenden

Kontrollcentral

Personalen i vår internationella kontrollcentral övervakar systemen dygnet runt i hela världen. De arbetar i treskift, vilket gör att observation sker dygnet runt. Därmed kan de upptäcka fel i ett tidigt skede och snabbt vidta effektiva motåtgärder. Vår personal talar många olika språk, vilket säkerställer god kommunikation med de lokala serviceteamen.

Tillbaka till toppen