Välj Språk
Skandinavien
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien
Hemsida / Land
Språk
Social Media
Hemsida / Land
Språk
Social Media

Vi förvärvar rättigheter till vind- och solenergiprojekt

BayWa r.e. är en perfekt affärspartner för dig, oavsett projektets storlek

till översikt

BayWa r.e. expanderar, både i och utanför norra Europa. Utöver våra in-house-projekt förvärvar eller förhandlar BayWa r.e. även externa rättigheter för att bredda och utöka produktportföljen.

Vi har en stark finansiell ställning och kan finansiera hela projekt, hela vägen från förvärv till kommersiell drift. Vår styrka ligger i förmågan att tänka som affärsutvecklare och tydligt fastställa vilka krav som ställs på alla aktörer i ett projekt.

Våra erfarna experter är redo att ta sig an ditt projekt och driva det framåt i varje skede.

Kontakta oss för att få veta mer eller undersöka möjligheten till ett nytt affärssamarbete.

Tillbaka till toppen
Kontakta oss