Välj Språk
Skandinavien
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien
Hemsida / Land
Språk
Social Media
Hemsida / Land
Språk
Social Media

Om BayWa r.e.

Till översikt

Vi visar vägen – idag och imorgon

Vi på BayWa r.e. tänker nytt kring energi – hur den produceras, lagras och bäst utnyttjas för att påskynda den globala övergången till förnybar energi som är så viktig för vår planets framtid.  

BayWa r.e. är etablerat i 33 länder och omsätter nästan 6,5 miljarder euro. Som världsledande leverantör inom förnybar energi utvecklar och distribuerar vi energilösningar som formar framtidens energi.  

BayWa r.e. levererar heltäckande projektlösningar och drift- och förvaltningstjänster, och är en oberoende kraftproducent med en expanderande energihandelsverksamhet. Med vår innovation, kreativitet och expertis har vi framgångsrikt levererat in över 6 GW på elnätet och förvaltar mer än 10 GW av tillgångar.  

BayWa r.e. arbetar med företag och organisationer i hela världen för att utforma skräddarsydda förnybara lösningar som minskar koldioxidavtryck och sänker energikostnader. Samtidigt tar vi ansvar för vår egen hållbarhetsresa. Genom vår strategi för klimatarbete investerar vi strategiskt i interna och externa initiativ som följer bästa praxis för klimatåtgärder, i linje med Parisavtalet. Den hjälper oss att göra betydande framsteg på vår egen hållbarhetsresa.

BayWa r.e. är en världsledande leverantör till solenergimarknaden och en föredragen partner för tusentals installatörer och entreprenörer.  

Vi omfamnar rättvisa och mångfald, och är fast beslutna att skapa inkluderande miljöer där alla kan nå sin fulla potential. Varje dag arbetar vi för att göra förnybar energi ännu bättre genom att utveckla nya lösningar, flytta fram de tekniska gränserna och omdefiniera standarder. 

Våra andelsägare är BayWa AG, ett globalt företag som omsätter över 27,1 miljarder euro, och Energy Infrastructure Partners, en marknadsledande aktör inom energiinfrastrukturinvesteringar som förvaltar över 5 miljarder euro från globala investerare.  

Våra nordiska dotterbolag

BayWa r.e. representeras i Norden och Baltikum av det svenska dotterbolaget BayWa r.e. Scandinavia AB och det danska dotterbolaget BayWa r.e. Solar Systems.

 • BayWa r.e. Nordic

  BayWa r.e. Nordic AB tillhandahåller oberoende helhetslösningar för projekt och tillgångar inom förnybar energi i framförallt Norden och Baltikum. Företaget etablerades år 2006 och började med att utveckla vindbruksparker i södra Sverige. Sedan dess har vi breddat våra tjänster och kan idag erbjuda helhetslösningar inom förnybar energi i samarbete med andra företag inom BayWa-koncernen. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss. 

  Vi följer stränga kvalitetskriterier när vi väljer ut och ger råd om projekt och tillgångar. Målet är att minimera projektrisker i ett tidigt skede och maximera möjligheterna att realisera lönsamhet ur tillgångar. Genom att utveckla förnybara energikällor som vind- och solenergi gör vi dessutom en insats för miljön. Vårt arbete gynnas av en stark lokal förankring och goda relationer med alla myndigheter som vi kommer i kontakt med under våra projekt.

  Maria_Roeske_70x70.jpg
  Maria Röske
  CEO & Managing Director
  BayWa r.e. Nordic AB
 • BayWa r.e. Scandinavia

  BayWa r.e. Scandinavia AB erbjuder tekniska och kommersiella drifttjänster, inspektioner/granskning och allmän konsultation inom området förnybar energi. Vi har många års erfarenhet och ett omfattande kontaktnät som gör att vi kan hjälpa våra samarbetspartners att upprätthålla och utveckla en lönsam drift av sina anläggningar för förnybar energi. Idag förvaltar vi en installerad kapacitet på 200 MW i hela Sverige och vi växer hela tiden. 

  Vi har ett nära samarbete med BayWa r.e. Nordic och delar en gemensam erfarenhetsbank som omfattar allt från den första kontakten med markägarna till förvaltningen av en sund och fullt produktiv anläggning för förnybar energi. Vi är stolta över våra goda och nära relationer med lokala tjänsteleverantörer, elbolag och kontakter hos offentliga myndigheter. Allt detta gör oss till en utmärkt partner för satsningar på förnybar energi.  

  Kontakts oss gärna om du har behov av våra tjänster eller vill ha mer information om vår organisation.

 • BayWa r.e. Solar Systems

  BayWa r.e. Solar Systems grundades i maj 2012 och är ett företag som levererar solcellssystem, erbjuder solcellskomponenter, installationssystem, lagringssystem och tillbehör för solceller för den kommersiella marknaden i Norden.

  Här på BayWa r.e. Solar Systems har vi stränga krav när vi väljer vår portfölj, vilket innebär att vi endast erbjuder produkter av högsta kvalitet från ledande tillverkare. Våra leverantörer håller högsta kvalitet och är kända för att ha många års erfarenhet inom solcellssystem och konstant hög kvalitet på produkterna. Komponenterna som vi tillhandahåller måste möta stränga krav för att garantera maximal avkastning. Vi erbjuder mycket konkurrenskraftiga priser med direkt åtkomst till lager över hela Europa.

  BayWa r.e. Solar Systems i Svendborg i Danmark är knutpunkten för vår distribution av solcellssystem i hela Norden.

  RESE-Henrik_Borreby-70x70.jpg
  Henrik Borreby
  Distribution av Solceller
  BayWa r.e. Solar Systems Danmark

Företagsfilm

Vi på BayWa r.e. tänker nytt kring energi – hur den produceras, lagras och bäst utnyttjas för att påskynda den globala övergången till förnybar energi som är så viktig för vår planets framtid.
Tillbaka till toppen
Kontakta oss