Välj Språk
Skandinavien
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien
Hemsida / Land
Språk
Social Media
Hemsida / Land
Språk
Social Media

Professionella partners för projektutveckling

Vi erbjuder teknisk expertis, ett omfattande affärsnätverk och gynnsamma finansieringslösningar

till översikt

Vi samarbetar med lokala entreprenörer och erbjuder teknisk expertis, ett omfattande affärsnätverk och gynnsamma finansieringslösningar. Våra in-house-experter inom projektutveckling och projektledning samarbetar med våra samarbetspartners för att bedöma ett projekts starka och svaga sidor, ansöka om tillstånd och implementera projektet på ett lönsamt sätt.

Två av våra viktigaste expertområden är områdesbedömning och säkerställande att planeringsvillkoren efterlevs. Vi har en in-house-avdelning för projektfinansiering och samarbetar med lokala och internationella banker för att erbjuda finansieringslösningar. Utöver vårt arbete med etablerade utvecklingsprojekt, så  är vi alltid intresserade av nya projektförvärv eller -förhandlingar i olika utvecklingsstadier.

BayWa r.e. är en tillförlitlig partner till lokala byggherrar i varje skede av deras projekt inom förnybar energi. Vi har många års erfarenhet av projektplanering och erbjuder fullständig finansiering under hela projektutvecklingen.

Vår expertis inom projektutveckling:

  • Platsanalys och -bedömning
  • Stöd och hantering av godkännandeprocessen
  • Optimering av anläggningens utformning
  • Förberedelse och utkast till dokument för tillståndsansökningar
  • Övervakning, förberedelse och genomförande av auktioner
  • Förfinansiering och interimsfinansiering av projekt
  • Implementering av elhandel

Kontakta oss om du är intresserad av nya affärsmöjlighet eller vill ha vår hjälp med din projektutveckling.

Tillbaka till toppen
Kontakta oss