Välj Språk
Skandinavien
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien
Hemsida / Land
Språk
Social media
Hemsida / Land
Språk
Social media

Professionell projektutveckling

Vi har en gedigen erfarenhet av projektutveckling och expertis inhouse som gör att vi kan få framdrift i våra projekt

Till översikt

I Norden har vi framgångsrikt utvecklat flera vindkraftsparker och vi kommer nu också starkt inom sol. Vi är en av de största utvecklarna av solkraft i Europa, sett till installerad effekt och i Norden har vi flera pågående solkraftsprojekt i tillståndsfas.  

Vi lägger mycket tid på den initiala fasen av projekt och när vi identifierat och säkrat mark för en ny vind- eller solkraftspark genomför vi förstudier, ansöker om tillstånd och genomför samråd med kommunen och lokalsamhället. Vi skriver också själva de miljökonsekvensbeskrivningar vi behöver skicka till Länsstyrelsen. Vi arbetar oftast bara med konsulter i de fall vi behöver specialistkompetens. 

En central fråga för oss i arbetet med projektutveckling är givetvis också kommunikation och dialog med intressenter i och runt ett projekt. Det kan vara med politiker och tjänstemän, myndigheter, företrädare för olika intressen som rennäring och/eller fåglar, lokalföreningar, boende, media med flera. 

Vår expertis inom projektutveckling:

  • Platsanalys och platsbedömning
  • Optimering av anläggningens utformning
  • Tillståndsfrågor och tillståndsansökningar
  • Finansiering av projekt
Tillbaka till toppen
Kontakta oss