Valitse kieli
Skandinavia
Valitse eri verkkosivu
Nykyinen sivusto:
Skandinavia
Verkkosivu / Maa
Kielet
Sosiaalinen media

Tapaa BayWa r.e. -tiimi Pohjoismaissa

Etusivulle

Johto

Hakan_Wallin.jpg
Håkan Wallin

CEO/Managing Director

 • Tietoa Håkan

 • Håkan tuli uusiutuvan energian alalle vuonna 2010 ryhtyessään HS Kraft AB:n toimitusjohtajaksi ja työskenteli useissa organisaatioissa ennen kuin aloitti BayWa r.e:llä vuonna 2014. Hänellä on sähkötekniikan maisterin tutkinto Lundin yliopistosta sekä kokemusta erilaisista johtotehtävistä kiinteistö-, IT- ja rautatiealoilta.

 • Ota yhteyttä

Maria_Roeske_1.jpg
Maria Röske

CEO/Managing Director

 • Tietoa Maria

 • Maria Röske aloitti BayWa r.e:llä alkukeväästä 2022. Hänellä on oikeustieteen maisterin tutkinto Uppsalan yliopistosta ja 20 vuoden kokemus tuulivoima-alalta. Ennen BayWa r.e:lle tuloaan hän toimi wpd Scandinavian johtajana. Kyseinen yritys on aktiivinen kaikissa ruotsalaisten tuulipuistojen suunnitteluun, kehittämiseen ja rakentamiseen liittyvissä vaiheissa ja näkökohdissa.

 • Ota yhteyttä

Business Analysis

Richard_Sseruwagi_3.jpg
Richard Sseruwagi

Business Analyst

 • Tietoa Richard

 • Richard aloitti BayWa r.e:n yritysanalyytikkona heinäkuussa 2020. Hänellä on sähkötekniikan tutkinto Makereren yliopistosta sekä energia- ja ympäristötekniikan/-johtamisen tutkinto Flensburgin yliopistosta. Richardin laaja kokemus kattaa monenlaista käytöstä ja huollosta alkaen aina yritysneuvontaan liittyviin tehtäviin saakka. BayWa r.e:llä hänen tehtäviinsä kuuluu liiketoimintatapausten arviointi uusiutuvan energian projekteja ja sovelluksia varten.

 • Ota yhteyttä

Taloustyöryhmä

Bo-Goran_Hansen.jpg
Bo-Göran Hansen

Head of Finance

 • Tietoa Bo-Göran

 • Bo-Göran aloitti BayWa r.e:n pohjoismaisten yhtiöiden talous- ja rahoitusjohtajana vuonna 2021. Hän on valmistunut Kristianstadin yliopistosta teollisuustalouden alalta ja työskennellyt sen jälkeen johtotehtävissä lukuisissa kansainvälisissä yhtiöissä.

 • Ota yhteyttä

Andreas_Landen.jpg
Andreas Landen

Controller/Administrator Finance

 • Tietoa Andreas

 • Andreas aloitti BayWa r.e:n taloushallinnon controllerina vuonna 2020. Hänellä on Lundin yliopistosta liikkeenjohdon tutkinto sekä maisterin tutkinto johdon laskentatoimessa. BayWa r.e:llä Andreas vastaa projektien controlling-toiminnasta, raportoinnista ja budjetoinnista.

 • Ota yhteyttä

Josefine_Mansson.jpg
Josefine Månsson

Controller/Administrator Finance

 • Tietoa Josefine

 • Josefine aloitti BayWa r.e:n taloushallinnon controllerina vuonna 2022. Hän on valmistunut Kristianstadin yliopistosta liikkeenjohdon maisteriksi painopisteinään tilintarkastus ja controlling. BayWa r.e:llä Josefine vastaa projektien controlling-toiminnasta, raportoinnista ja budjetoinnista.

 • Ota yhteyttä

Caroline_Olausson.jpg
Caroline Olausson

Project Controller

 • Tietoa Caroline

 • Caroline siirtyi BayWa r.e:hen E.ON-yhtiöstä vuonna 2015 ja toimii nyt controllerina. Hän on suorittanut Luulajan teknillisessä yliopistossa kauppatieteiden tutkinnon pääaineenaan liikkeenjohto. Carolinella on talousalalta vuosien kokemus muun muassa suunnitteluun ja ennustamiseen, konserniraportointiin sekä rakennusprojektien controlling-toimintaan liittyvistä tehtävistä. Tällä hetkellä hän osallistuu lisäksi uuden FiCo-työkalun käyttöönottoon.

 • Ota yhteyttä

Lupa- ja suunnitteluryhmä

Rickard_Sandberg.jpg
Rickard Sandberg

Team Leader Permit & Design

 • Tietoa Rickard

 • Rickard aloitti BayWa r.e:n lupien ja suunnittelun tiiminvetäjänä vuonna 2021. Hänellä on maa- ja vesirakentamisen maisterin tutkinto Lundin yliopistosta. Rickard on työskennellyt infrastruktuuri- ja energia-alan sekä teollisuuden vastuullisuusasioiden, lupien, projektinhallinnan ja valvonnan parissa vuodesta 1988. BayWa r.e:llä Rickard vastaa tuuli- ja aurinkopuistojen luvista ja suunnittelusta. 

 • Ota yhteyttä

Peter_Vago.jpg
Peter Vago

Property Development Manager

 • Tietoa Peter

 • Peter aloitti BayWa r.e:n kiinteistökehityspäällikkönä vuonna 2018. Hänellä on insinöörintutkinto ruiskuvalussa Kristianstadin yliopistosta sekä muuta akateemista kokemusta oikeus- ja taloustieteestä. Peter on työskennellyt tuulivoimateollisuudessa vuodesta 2006 muun muassa erään alalla merkittävän toimijan apulaismaajohtajana. BayWa r.e:llä hänen pääasiallisia tehtäviään ovat esitutkimukset, maanvuokrasopimukset, selvitykset ja ympäristövaikutusten arvioinnit.

 • Ota yhteyttä

EPC- ja projektinhallintaryhmä

Thomas_Horberg.jpg
Thomas Hörberg

Head of EPC & Project Management

 • Tietoa Thomas

 • Thomas aloitti HS Kraftilla (vuodesta 2014 lähtien osa BayWa r.e:tä) vuonna 2006 ja on sen jälkeen toiminut yhtiössä useissa tehtävissä. Hänellä on Lundin yliopistosta tekniikan tutkinto pääaineena fyysinen suunnittelu ja laadunhallintajärjestelmät. BayWa r.e:llä Thomas toimii EPC- (Engineering, Procurement and Construction – suunnittelu, hankinta ja rakentaminen) ja projektinhallintaosastojen johtajana sekä erillisyhtiön hallituksen jäsenenä. 

 • Ota yhteyttä

Benjamin_Berg.jpg
Benjamin Berg

Projektipäällikkö

 • Tietoa Benjamin

 • Benjamin on toiminut BayWa r.e. Nordicin projektipäällikkönä vuodesta 2020. Hänellä on insinöörintutkinto Ecole Centrale Paris ‑korkeakoulusta ja maisterin tutkinto Collège des Ingénieurs ‑korkeakoulusta. Ennen BayWa r.e:tä hän toimi kymmenen vuoden ajan Pohjoismaiden uusien vetyyn ja nesteytettyyn biometaaniin liittyvien toimintojen kehittämisen parissa. BayWa r.e:llä Benjamin hallinnoi tuuli- ja aurinkoenergiahankkeita käynnistysvaiheesta käyttöön saakka.

 • Ota yhteyttä

Camila_Gurmendi.JPG
Camila Gurmendi

Project Manager

 • Tietoa Camila

 • Camila aloitti BayWa r.e:n tuuli- ja aurinkohankkeiden projektipäällikkönä vuonna 2021. Hänellä on kemiantekniikan tutkinto Buenos Airesin teknisestä instituutista. Camila keskittyi opinnoissaan erityisesti energia- ja ympäristötekniikkaan, rahoitukseen sekä fuusioihin ja yrityskauppoihin uusiutuvan energian hankkeisiin liittyen. Camilalla on Project Management Institute ‑järjestön myöntämä sertifiointi, ja hän on hallituksen jäsen Argentiinan kestävän energian alalla toimivien naisten järjestössä. Hän on työskennellyt alalla kolme vuotta Latinalaisen Amerikan ja Afrikan markkinoilla. BayWa r.e:llä Camila vie hankkeita eteenpäin projektinhallinnan menetelmiä, parhaita käytäntöjä ja standardeja noudattaen, jotta ne saavuttavat käyttövaiheen ajallaan ja budjetissa ja tuottavat lisäarvoa.

 • Ota yhteyttä

Lakimiesryhmä

Elin_Hjort.jpg
Elin Hjort

Team Leader Legal / Legal Counsel

 • Tietoa Elin

 • Elin aloitti BayWa r.e:n oikeudellisena neuvonantajana vuonna 2020. Elinin tausta on yritysoikeudessa, ja hän on työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan tuulipuistoihin liittyvien liiketoimien, rahoitusasioiden ja muiden oikeudellisten kysymysten hallinnan parissa. Ruotsin BayWa r.e:n lakiasiainjohtajana hän vastaa projekteihin ja liiketoimintaan liittyvien sopimusten neuvottelusta sekä dokumentaation ylläpidosta.

 • Ota yhteyttä

Tim_Nellfors.jpg
Tim Nelfors

Legal Counsel Property

 • Tietoa Tim

 • Tim aloitti BayWa r.e:n kiinteistöihin keskittyvänä oikeudellisena neuvonantajana vuonna 2021. Ennen BayWa r.e:lle tuloaan hän oli työskennellyt usean vuoden ajan ruotsalaisessa asianajotoimistossa. BayWa r.e:llä Timin päivittäiseen työhön kuuluu muun muassa oikeudellisten maa-asioiden, kuten vuokra- ja tiesopimusten, käsittely.

 • Ota yhteyttä

Palveluryhmä

Christian_Eriksson.jpg
Christian Eriksson

Team Leader Operations & Services

 • Tietoa Christian

 • Christian aloitti vuonna 2008 HS Kraftilla, jonka BayWa r.e. myöhemmin hankki. Tätä ennen hän oli työskennellyt useiden vuosien ajan tietoliikennealalla ensin teknikkona ja myöhemmin projektinhallinnassa ja myynnissä. Tuulivoimateollisuuteen siirtyessään Christian aloitti rakennuspäällikkönä ja vastasi Ruotsin eteläosissa sijaitsevista tuulipuistoista. Vuodesta 2012 alkaen hän on vastannut BayWa r.e:n kaikkien Ruotsissa sijaitsevien tuulipuistojen omaisuudenhallinnasta.

 • Ota yhteyttä

Jonas_Martensson.JPG
Jonas Mårtensson

Inspection & Operations Manager

 • Tietoa Jonas

 • Jonas tuli BayWa r.e:n tarkastus- ja käyttöpäälliköksi vuonna 2016. Hänellä on konetekniikan maisterin tutkinto Lundin yliopistosta. Hän oli työskennellyt vuodesta 2002 alkaen vesi- ja tuulivoima-asiantuntijana ja tarkastanut tänä aikana yli 600 erillistä turbiinia. BayWa r.e:llä Jonas toimii teknisenä käyttöpäällikkönä ja vastaa useiden ruotsalaisten tuulipuistojen omaisuudenhallinnasta.

 • Ota yhteyttä

Nils_Olsson.jpg
Nils Olsson

Technical Operations Engineer

 • Tietoa Nils

 • Nils tuli BayWa r.e:n teknisistä toiminnoista vastaavaksi päälliköksi vuonna 2021. Hänellä on konetekniikan tutkinto Lundin yliopistosta, ja hän keskittyi maisterin opinnoissaan energiatekniikkaan. BayWa r.e:llä Nils vastaa päivittäisen toiminnan koordinoinnista, tuotantoon liittyvistä laskelmista ja asiakasraporteista.

 • Ota yhteyttä

Sisältö
  Alkuun