Valitse kieli
Skandinavia
Valitse eri verkkosivu
Nykyinen sivusto:
Skandinavia
Verkkosivu / Maa
Kielet
Sosiaalinen media

Kannamme vastuun

Etusivulle

Sitoumuksemme

BayWa r.e. asetti vuonna 2017 tavoitteekseen, että sen toiminta on vuodesta 2018 lähtien hiilineutraalia. Saavutimme tavoitteen vuoden 2018 lopussa kompensoimalla kaikki toimintamme aiheuttamat hiilipäästöt. 

Tämä oli kuitenkin vasta alkua. Vuonna 2020 otimme nimittäin käyttöön kestävyyskehyksemme 2025. Sen tarkoituksena on laajentaa nykyistä kestävän kehityksen sitoumustamme niin, että siirrymme sataprosenttisesta hiilikompensaatiosta ottamaan huomioon paljon muutakin kuin hiilidioksidin osuuden. 

Kestävyyskehys 2025 painottaakin työntekijälähtöisiä kestävyysaloitteita ja  hankkeita, jotka tukevat sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä tavoitteita, ja kannustaa niihin.

Kestävyyskehyksemme 

Kestävyyskehystämme 2025 ovat inspiroineet YK:n yleiskokouksen kehittämät kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable development goals, SDGs). Olemme valinneet niiden joukosta kymmenen ensisijaista kestävän kehityksen tavoitetta, joiden avulla voimme ohjata yhtiömme sisäisiä kestävyystoimia ja puolestamme edistää YK:n tavoitteita laajemmin. 

Valitsemamme ensisijaiset kestävän kehityksen tavoitteet

Paljon muutakin kuin CO2

Tunnustamme, että kestävyys on kokonaisvaltainen ponnistus ja että meillä on vielä paljon tehtävää matkallamme todelliseen vastuullisuuteen. Tavoitteemme on ottaa huomioon paljon muutakin kuin hiilidioksidipäästöt ja puuttua laajaan joukkoon kestävyysnäkökohtia yhteiskunnan, talouden ja ympäristön hyväksi. 

Olemme perustaneet valitsemiemme kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia työryhmiä, joita vetävät työntekijät eri puolilta maailmaa. Kestävyyskehystämme välittömästi edistäviä ensisijaisia tavoitteita ovat ”moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen”, ”toimitusketjujemme kestävyyden edistäminen” sekä ”uusiutuvan energian hankkeiden hyväksyttävyyden parantaminen”. Työryhmämme tekevät jo töitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisäksi olemme käynnistäneet kestävyyttä koskevan luentosarjan. Tämä sisäisten tapahtumien sarja luotiin, jotta työntekijämme pääsevät kuulemaan johtavia tutkijoita, aktivisteja tai päätöksentekijöitä ja keskustelemaan heidän kanssaan erilaisista kestävyyteen liittyvistä aiheista. Ensimmäinen puhujamme oli professori Markus Rex, arktisen MOSAiC-tutkimusmatkan johtaja, joka kertoi tutkimusmatkan ensimmäisistä tuloksista ja siitä, kuinka kiire välittömillä ilmastonmuutoksen vastaisilla toimilla on.   

Jatkamme kestävyyttä koskevan lähestymistapamme kehittämistä tulevina vuosina. Matkalla ei ole varsinaista päätepistettä, vaan se on pikemminkin jatkuvasti kehittyvä tapa ajatella ja toimia, joka auttaa muokkaamaan liiketoimintaamme.

Tule tekemään muutosta yhdessä. Jos sinulla on kysymyksiä tai palautetta tai jos haluaisit kuulla lisää keinoistamme näiden tavoitteiden saavuttamiseen, ota meihin yhteyttä.

Olemme osa BayWa-konsernia 

…ja sen sitoumusta kestävyyteen

BayWa-konserni otti vuonna 2019 käyttöön konsernin laajuisen ilmastostrategian, jossa hahmotellaan kunnianhimoiset sitoumukset ja tavoitteet.

BayWan ilmastostrategiaa ohjaa ilmastonmuutosta koskeva Pariisin sopimus. Lisäksi tärkeänä perustana työllemme toimii hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPPC) erityisraportti ”Global Warming of 1.5°C”, jossa vaaditaan välittömiä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, hiilipäästöjen sitomiseksi ja maapallon tulevaisuuden ohjaamiseksi parempaan suuntaan.

Osana sitoumustaan tavoitella selkeitä ja konkreettisia kestävyystavoitteita BayWa-konserni on liittynyt RE100-hankkeeseen. RE100 on ryhmä yhtiöitä, jotka ovat julkisesti sitoutuneet käyttämään tulevina vuosikymmeninä pelkästään uusiutuvaa energiaa.

BayWa AG saavutti toisena osallistumisvuonnaan ympäristöraportoinnin Carbon Disclosure Project (CDP)  organisaatiolta luokituksen B, joka on sekä Euroopan että alan keskiarvoa parempi.

Vuonna 2020 BayWa nimettiin YK:n ja Bloombergin ”50 Sustainability & Climate Leaders”  hankkeessa yhdeksi 50:stä johtavasta toimijasta kestävyydessä ja ilmastoasioissa. Tähän liittyen julkaistussa videossa näkyy, kuinka perinteinen monialayhtiö BayWa vie maatalous-, energia- ja rakennusmateriaalialoja eteenpäin kestävien innovaatioiden avulla. 

Saavutuksemme ilmastostrategian tavoitteiden täyttämisessä

BayWa r.e. tavoittelee liiketoimintamalliensa ja uusiutuvan energian alan asiantuntemuksensa avulla kestävyyttä ja edistää osaltaan BayWa AG:n konserninlaajuisten tavoitteiden täyttymistä.

Kaikki toimipaikoistamme, autokalustoistamme ja liikematkoistamme peräisin olevat päästöt on hiilikompensoitu sataprosenttisesti vuodesta 2018 lähtien. BayWa r.e. toteuttaa BayWa AG:n konsernitavoitetta luoda lisää uusiutuvan energian kapasiteettia, ja olemmekin vuosina 2017–2020 toteuttaneet uusiutuviin energianlähteisiin liittyviä hankkeita ja toimittaneet aurinkopaneeleja yhteensä 5 GW:n teholla.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on meille ensisijaista. Niinpä etsimme säännöllisesti mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen ja toteutamme jatkuvasti vähennyshankkeita. BayWa r.e. on käyttänyt pelkästään vihreää sähköä vuodesta 2020 alkaen, ja energiatehokkuus on olennainen osa kestävyyskehystämme 2025.

BayWa AG:n ilmastostrategia

Jalanjälkemme 

Osana BayWa-konsernia olemme julkaisseet kestävään kehitykseen liittyviä tunnuslukuja, kuten energiankulutuksemme ja muut CO2-päästömme, vuodesta 2015 lähtien BayWa AG:n vuosittaisessa kestävyysraportissa. BayWan kestävyysraportti laaditaan kansainvälisesti tunnustetun Global Reporting Initiative (GRI)  aloitteen standardien mukaisesti, ja sille tehdään riippumaton ulkoinen tarkastus.

Raportointi

Tähän mennessä olemme raportoineet kaikki toimipaikoistamme, laitoksistamme ja autokalustoistamme peräisin olevat suorat päästöt (scope 1), sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen kulutuksen kaltaiset epäsuorat päästöt (scope 2) sekä matkustamisen päästöt (scope 3.6). Olemme tällä hetkellä kasvattamassa raportointimme laajuutta kattamaan lisää scope 3  luokan kategorioita.

Vähentäminen

Määritämme kerättyjen tietojen perusteella alueita, joilla voimme aktiivisesti pienentää hiilijalanjälkeämme, sekä konkreettisia toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi ja näin ollen päästöjen vähentämiseksi. Jo tällä hetkellä käytössä olevia toimenpiteitä ovat muun muassa LED-valojen käyttö toimistoissamme ja varastoissamme, kokonaan vihreään energiaan vaihtaminen vuonna 2020 sekä käynnissä oleva siirtymä sähköiseen autokalustoon.

Kompensointi

Globaalisti toimivana yhtiönä täysin hiilivapaa toiminta ei ole meille tällä hetkellä mahdollista. Siksi kompensoimme kaikki jäljelle jääneet toimipaikoistamme, autokalustoistamme ja työntekijöidemme liikematkoista peräisin olevat päästöt pienentääksemme ympäristövaikutustamme entisestään. BayWa r.e. on kompensoinut kaikki kasvihuonekaasupäästönsä vuodesta 2018 lähtien.

Kompensointi perustuu ajatukseen, ettei ilmastolle ole väliä, missä hiilidioksidipäästöjä syntyy ja missä niitä vältetään. Jossain aiheutetut päästöt voidaan siis säästää toisessa, kaukana olevassa paikassa, jossa hiilidioksidipäästöjen vähennyshankkeet ovat toteuttamiskelpoisia ja tarjoavat alueelle sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä hyötyjä. 

Valitessamme ulkoisia kompensaatiohankkeita keskitymme korkealaatuisiin päästösertifikaatteihin, jotka ovat peräisin erityyppisistä hankkeista ja eri tarjoajilta. Alla kerrotaan muutamasta viimeaikaisesta hankkeestamme.
 

Sen lisäksi, että tuemme ulkoisia kompensaatiohankkeita, aiomme kehittää lähitulevaisuudessa myös omia BayWa r.e.  hiilikompensaatiohankkeita.

Lesotho: kotitalouksien aurinkoenergiajärjestelmät

Lesothon maaseutualueilla suurin osa kotitalouksista on julkisen sähköverkon ulkopuolella. Ihmiset käyttävät kotiensa valaisuun kynttilöitä ja öljylamppuja, joiden polttaminen aiheuttaa ilmastolle vahingollisia hiilidioksidipäästöjä ja haitallisia hiilimonoksidipäästöjä. Erityisesti öljylamppujen käyttö sisätiloissa aiheuttaa perheille terveysriskin. Siksi atmosfair-hanke tarjoaa kotitalouksien käyttöön aurinkoenergialla toimivia lamppuja ja kodin järjestelmiä. Tällä hetkellä toiminnassa on useita satoja aurinkoenergiajärjestelmiä, ja atmosfair-hankkeen tarkoituksena on toimittaa sellainen yli 30 000 lesotholaiselle kotitaloudelle. Lue lisää

Kambodža: metsänsuojelu

Kardemummavuorten sademetsäalue on yksi viimeisistä yhtenäisistä sademetsäalueista, joita Kaakkois-Aasiassa on jäljellä, ja tärkeä osa Indo-Burman monimuotoisuuskeskusta. Southern Cardamom REDD+  hanke käyttää maailmanlaajuisesti parhaita metsiensuojelun ja yhteisökehityksen käytäntöjä ja estää niiden avulla yli 3 000 000 tonnia hiilipäästöjä vuosittain sekä suojelee 497 000:ta hehtaaria trooppista sädemetsää Kambodžan lounaisosassa. Kyseinen alue on ekosysteemien ylläpitämisen, luonnon suojelun ja yhteisön elinkeinojen kannalta maailmanlaajuisesti merkittävä. Lisäksi se on alueen tärkein vesialue, ilmaston säätelijä ja hiilinielu. Lue lisää
 

Sisältö

    Ota yhteyttä

    Jos sinulla on kestävyyspyrkimyksiimme liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä osoitteeseen sustainability(at)baywa-re.com

    Alkuun
    Ota yhteyttä