Sök

BayWa r.e. påbörjar byggnationen av en vindbrukspark

till översikt

Under oktober månad kommer den globala utvecklaren av förnybar energi, tjänsteleverantören och grossisten BayWa r.e. att påbörja byggnationen av Lyngsåsa vindbrukspark på 94,6 MW utanför Alvesta i södra Sverige, en av de största vindbruksparker företaget har byggt till dags dato. Vindbruksparken har redan sålts till SUSI Partners, en investerare inom hållbar infrastruktur.

Lyngsåsa vindbrukspark kommer att bestå av 22 Vestas V150-turbiner. Projektet har initialt utvecklats av BayWa r.e. som nu även kommer att hantera optimering, inköp och konstruktion (EPC) av hela projektet fram till nyckelfärdig anläggning. Försäljningen av vindbruksparken har redan överenskommits med SUSI Partners, som har säkerställt ett långsiktigt elförsäljningsavtal till fast pris (PPA) och säkerställt projektfinansiering med Hamburg Commercial Bank (HCOB).

”Vi är glada över att åter samarbeta med SUSI Partners i detta stora vindbruksprojekt”, kommenterar Katy Hogg, globalt ansvarig för vindbruksprojekt på BayWa r.e. ”Det nyckelfärdiga projektet kommer att skötas av BayWa r.e. genom hela EPC-processen och, som en del av avtalet med SUSI Partners, kommer vi att fortsätta tillhandahålla tjänster inom kommersiell och teknisk förvaltning när projektet tagits i drift. Detta är ytterligare en framgång för BayWa r.e., vilket också återspeglar möjligheterna för utvecklare och investerare på den växande svenska vindbruksmarknaden.”

SUSI Partners specialiserar sig på finansiering av hållbar energiinfrastruktur inom områdena ren energiframställning, energieffektivitetsförbättringar och energilagring och integrerade lösningar. 

"Detta förvärv markerar vår fjärde transaktion med BayWa r.e. och vi värderar stort vårt pågående samarbete inom segmentet förnybar energi," säger Marco van Daele, Chief Investment Officer på SUSI Partners. "Det är också vår första investering på den attraktiva svenska vindmarknaden och slutför vår nordiska vindportfölj för vår andra förnybarhetsfond."

Med betydande vindresurser och kapacitet att klara av större projekt än många europeiska länder har Sverige blivit en nyckelmarknad för förnybar energi. Möjligheten att genomföra projekt utan eller med minimalt stöd samt den ekonomiska stabiliteten stärker ytterligare Sveriges attraktiva ställning för utvecklare och investerare. 

HCOB står för finansieringen av projektet.

”Vi är verkligen glada över att stödja våra viktiga kunder SUSI Partners och BayWa r.e. för att förverkliga detta enastående projekt. Denna transaktion är särskilt glädjande för oss av flera skäl: vi har hittat en mycket innovativ lösning för projektfinansiering med integrationen av finansiering under själva byggnationen, som kommer att ersättas av långsiktig finansiering. Dessutom är Sverige en viktig marknad för oss där vi hoppas se ytterligare liknande projekt”, säger Nils Driemeyer, global chef för förnybar energi i Hamburg Commercial Bank.

BayWa r.e. planerar att ta Lyngsåsa vindbrukspark i drift år 2021. Den årliga produktionen kommer att vara cirka 315 GWh, vilket ger el till motsvarande 80 000 hushåll och samtidigt sparar cirka 90 000 ton koldioxidutsläpp varje år.

 

SUSI Partners 
SUSI Partners är en schweizisk infrastrukturfondsförvaltare som specialiserat sig på hållbara investeringar som stöder energiomställningen. Företaget hanterar för närvarande över 1 miljard euro i investeringsåtaganden omfattande fem fonder med fokus på möjligheter inom ren energiproduktion, energieffektiviseringar och energilagring och integrerade lösningar.

Med ett framgångsrikt resultat med över 90 transaktioner i 20 länder hittills, försöker SUSI Partners uppnå attraktiva, stabila och okorrelerade avkastningar, samtidigt som de bidrar till globala klimatmål genom att minska koldioxidutsläppen.

 

HCOB

Hamburg Commercial Bank - från en industriell pionjär till en ledande finansiär

Vi är en av de ledande finansiärerna inom området förnybar energi. Vi är inte bara aktiva i hela Europa, utan också på utvalda marknader i USA och Asien. Vi följer projektverksamhet inom tillgångsklasserna på landbaserad vind, havsbaserad vind, sol och vattenkraft. Våra kunder drar nytta av vår erkända expertis och många års erfarenhet - banken var trots allt en av de första bankerna som finansierade projekt för förnybar energi. Sedan dess har vi bidragit till många framgångshistorier på detta område under de senaste 25 åren.

Volymen av våra ungefär 230 projekt inom vind- och solbranschen enbart uppgår till cirka 4,6 miljarder euro, vilket innebär att vi är på första plats när det gäller förnybara energier.

till översikt
Mark Cooper
Corporate Communications
BayWa r.e. AG
Tillbaka till toppen