Sök

BayWa r.e. expanderar på den nordiska marknaden

till översikt

BayWa r.e., global utvecklare av förnybar energi, expanderar på den nordiska marknaden och kommer i oktober att påbörja byggnationen av en av sina hittills största vindbruksparker.

I nuläget syns bara milsvida skogar och kalhyggen, men när Lyngsåsa vindbrukspark utanför Alvesta står klar 2021, kommer den att bestå av 22 Vestas V150-turbiner om 94,6 MW och därmed bli en av de största i sitt slag som byggts av BayWa r.e. Projektet har initialt utvecklats av BayWa r.e. som nu även kommer att hantera optimering, upphandling och byggnation under ett för den svenska marknaden unikt totalentreprenadsåtagande av hela projektet fram till och med nyckelfärdig och fullt driftsatt produktionsanläggning. BayWa r.e. har med hjälp av noga utvalda rådgivare drivit hela transaktionsprocessen där nu projektet och den färdiga vindbruksparken sålts till SUSI Partners, en investerare som specialiserat sig på investeringar inom hållbar energiinfrastruktur. BayWa r.e. kommer även att ta hand om teknisk och kommersiell förvaltning efter driftsättningen år 2021.

Inom tjänsteområdet förvaltning har BayWa r.e. en mycket stark tillväxt. I början på 2020 kommer BayWa r.e. i Sverige att ha över 100 MW i teknisk och kommersiell förvaltning, vilket i mitten av 2021 förväntas mer än ha fördubblats. Med egna ägda övervakningscentraler så skapar BayWa r.e. trygghet hos sina kunder i optimerad drift och förvaltning för deras investeringar. Utöver detta gör man även besiktningar och har inom detta verksamhetsområde erfarenhet från i princip alla på marknaden förekommande fabrikat av vindkraftverk. Övertagandebesiktning, garantibesiktning och statusbesiktning är typiska besiktningar som man jobbar med och avser samtliga tekniska delar i vindkraftverk, dvs mekanik och elektronik, såväl som bladbesiktningar. På mässan Vind 2019 den 23-24 oktober kommer BayWa r.e. att ställa ut med fokus just på förvaltning och besiktning, områden som sett ökad efterfrågan i takt med att sektorn växer.

Håkan Wallin, VD på BayWa r.e. Scandinavia AB berättar att man även har en väl utvecklad konsultverksamhet för branschens samtliga aktörer i andra tjänsteområden.

- Typiska konsultuppdrag som vi utför är förstudier och åtaganden för kompletta tillståndsprocesser liksom att leda och styra byggprocesserna. Vi erbjuder även konsulttjänster inom köp och försäljning av projekträttigheter och operativa vindbruksparker. Vi är en fullserviceleverantör inom förnyelsebar energi med fokus på vindbruk, men vi vet redan nu att solenergi kommer att bli ett potent alternativ. Vi söker nu nya projekt att ta in i vår projektportfölj som konsultuppdrag eller som egen investering och vill även ta över förvaltningen av redan driftsatta produktionsanläggningar, säger han.

Med betydande vindresurser och kapacitet att klara av större projekt än många andra europeiska länder, har Sverige blivit en nyckelmarknad för förnybar energi. Möjligheten att genomföra projekt utan, eller med minimalt stöd, samt den ekonomiska stabiliteten i landet, stärker ytterligare Sveriges attraktiva ställning för utvecklare och investerare.

- Vi ser den svenska och nordiska marknaden som en av våra kärnmarknader. Här vill vi expandera och ser också att vi har goda förutsättningar för detta. I Norden är vindbruk det vi företrädesvis utvecklar, men solenergi kommer att bli en mycket intressant produktionsform som vi har stor erfarenhet av i andra delar av koncernen. Ett exempel på det är Don Rodrigo, en solcellsanläggning på 175 MWp i Spanien. Oavsett om det handlar om vind eller sol tänker BayWa r.e. alltid nytt kring energi – hur den produceras, lagras och används på bästa sätt, avslutar Håkan.

 

 

till översikt
Tillbaka till toppen