Sök

Din anläggning är i goda händer

Vi säkerställer hög effektivitet och tillgänglighet – de viktigaste förutsättningarna för en hög avkastning.

Drift och underhåll

Vi har ett omfattande utbud av tjänster och tar ett ansvar som sträcker sig bortom utvecklingen av nyckelfärdiga vindbruksparker. Med våra tjänster kan kunderna minska avbrott och öka sin långsiktiga avkastning. 

Våra tekniska experter och specialister hanterar den dagliga förvaltningen av vindkraftssystem och tillhandahåller värdefullt stöd för vindparksägare när det gäller att säkra avkastningar och utnyttja systemens fulla potential.

Teknisk förvaltning

Tack vare våra tekniska experter, avancerade kontrollfunktioner och ett nära samarbete med projektledare och serviceteam på fältet kan vi bidra till att en investering i en vindbrukspark ger hållbar effekt och hög avkastning.

Fördelarna för våra partner:

 • Upphandling av entreprenörer, vägunderhåll, markröjning etc.
 • Tekniska experter inom alla relevanta områden
 • Kontakt med leverantörer för löpande underhåll och service
 • Proaktiv hantering av alla öppna frågor
 • Centraliserad övervakning dygnet runt
 • Oberoende kontroller av utförda underhålls- och servicearbeten
 • Egen personal på plats
 • All nödvändig rapportering som krävs av myndigheter
 • Regelbunden kontakt med grannar och andra intressenter
 • Hantering av garanti- och tillgänglighetsfrågor

Centralt kontrollcenter

Medarbetarna på våra kontrollcenter övervakar system i hela Europa. De arbetar i treskift och säkerställer tillgängligheten dygnet runt. Det betyder att de kan spåra fel i ett tidigt skede och snabbt sätta in effektiva motåtgärder. Våra medarbetare talar flera språk, vilket garanterar en god kommunikation med de regionala serviceteamen.

Kommersiell förvaltning

Våra kommersiella experter är både skickliga och erfarna, och kan hjälpa dig att utveckla säkerheten och utnyttja de möjligheter som finns.

Vi bistår våra partner inom olika områden:

 • Redovisning och betalningar
 • Affärsplaner, likviditetsanalys och rapportering till banker
 • Finansiella redovisningar och skatt
 • Kontraktsförvaltning (försäkring, underhåll, support, leasing etc.)
 • Dokumentation och genomförbarhetsstudier
 • Försäkringar, garantier och försäkringskrav
 • All nödvändig rapportering till myndigheter
 • Regelbunden kontakt med grannar och andra intressenter
Innehåll
  Kontakta
  RESE-Christian_Eriksson-70x70.jpg
  Christian Eriksson
  Operations & Maintenance
  BayWa r.e. Scandinavia AB
  Fallback_Male.jpg
  Magnus Gotthardsson
  Commercial Management
  BayWa r.e. Scandinavia AB
  Tillbaka till toppen