Internationellt verksamma i över två decennier

Omfattande och oberoende teknisk rådgivning.

till översikt

Besiktning av vindkraftverk

Genom tredjepartsbesiktningar säkerställs långsiktiga prestanda för dina investeringar.

BayWa r.e. har lång erfarenhet och stor kunskap när det gäller besiktningar av vindkraftverk. Totalt har vi besiktigat över 500 vindkraftverk av de flesta fabrikat som finns på marknaden idag. Besiktningen går till så att en elingenjör och en maskiningenjör tillsammans genomför en opartisk och grundlig bedömning av vindbruksanläggningen.

Några exempel på besiktningar:

Slutbesiktningdär vi säkerställer att anläggningen motsvarar den status som avtalats i köpekontraktet.
Garantibesiktningdär vi fastställer fel inom garantiperioden som skulle kunna leda till garantianspråk. Syftet är förstås att minska kundernas kostnader.
Statusbesiktningtill exempel vid ägarbyte, efter krav från försäkringsbolag eller i samband med byte av serviceavtal.
Kontakta
Jonas Mårtensson
Teknisk rådgivning
BayWa r.e. Scandinavia AB
We use cookies to adapt this website to your needs as well as to improve our services. The further use of the website is understood as consent to our regulations on cookies.

More OK
Tillbaka till toppen