Sök

Vi förvärvar regelbundet projekträttigheter till både stora och små projekt

Kontakta oss gärna för att diskutera utvecklingsbara markområden eller senare processteg.

till översikt

Vi förvärvar projekträttigheter

BayWa r.e. befinner sig i en expansiv fas både i och utanför Norden. Utöver de interna projekten förvärvar eller förmedlar BayWa r.e. regelbundet externa rättigheter för att bredda och expandera projektportföljen.

Kontakta oss gärna för att diskutera utvecklingsbara markområden eller senare steg i processen. Vårt team av erfarna och flexibla kolleger finns till hands för att ta över och driva projekt på alla stadier. Vi har en stark finansiell ställning och kapacitet att finansiera hela projekt från förvärv till kommersiell drift.

Vår styrka är att vi tänker som affärsutvecklare och sätter oss in i förutsättningarna som gäller varje aktör i ett projekt.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller ser möjligheter till en ny affärsrelation.

Tillbaka till toppen