Sök

Lämna drift och förvaltning till oss – det lönar sig

Omfattande driftsövervakning, korta svarstider och professionellt underhåll.

Drift och förvaltning

Vi tillhandahåller ett omfattande stöd för drift och förvaltning av vindbruks- och solenergianläggningar. BayWa r.e. har ett stort antal kunder från många olika branscher med det gemensamt att de förlitar sig på vår erfarenhet och expertis. Som ägare och tjänsteleverantör åt investeringsfonder, banker, internationella investmentbolag och energikooperativ hanterar vi ett stort antal vindbruks- och solcellsprojekt med en total installerad kapacitet på 4 GW. Vi har lång erfarenhet av förnybara energier och har efterhand byggt upp en omfattande expertis och en stor portfölj av anläggningar som utvecklats och/eller underhålls av BayWa r.e.

Unik kunskapspool

Genom att kontinuerligt övervaka och följa upp alla frågor som kunder, leverantörer och entreprenörer ställer till oss har vi utvecklat en unik kunskapspool. BayWa r.e. har lång erfarenhet av solenergi och solceller, och vi arbetar med ett flertal koncept för växelriktar och moduler. Vi hanterar både mindre solcellsinstallationer med en kapacitet på ca 100 kWt (kilowatt topp) och installationer i megawattsklassen. BayWa r.e. tillhandahåller alla tjänster inom utformning, uppförande och drift av projekt för förnybar energi över hela Europa. Vi vet vilka krav som ställs i olika länder och håller oss uppdaterade om utvecklingen i branschen. Därför kan vi också driva projekt med bästa möjliga resultat.

Drift byggd på kompetens och kvalitet

Vi garanterar våra kunder en stabil och säker drift av sina solcellsanläggningar. Därför är vi förstahandsvalet för kunder från många olika branscher. Vi har lång erfarenhet av solcellssystem i megawattsklassen och erbjuder bland annat följande tjänster:

  • Övervakning av anläggningsdriften, inklusive utryckningstjänst dygnet runt med vårt eget kontrollrum
  • Underhåll, reparation och förbättring med våra lokala partner
  • Kontroll, övervakning och efterkontroller av underhålls- och reparationsarbeten
  • Insamling och analys av driftdata
  • Data- och informationsförvaltning
  • Teknisk rapportering
  • Bearbetning av garantianspråk, försäkring och förluster
Kontakta
RESE-Christian_Eriksson-70x70.jpg
Christian Eriksson
Operations & Maintenance
BayWa r.e. Scandinavia AB
Tillbaka till toppen