Sök

Experter med lokal förankring

Våra erfarna medarbetare är centrala i vår framgångsrika projektutvecklingstjänst.

till översikt

Projektutveckling

Våra kärnkompetenser omfattar platsbedömning, säkerställande av markrättigheter och utverkande av tillstånd för byggnation och drift av solenergianläggningar. I vår framgångsrika projektutvecklingstjänst ingår att analysera platsens potential för solenergi och välja lämpliga system utifrån resultaten av sådana analyser. Vi arbetar med lokal förankring och bistår med allt från förstudier och tillståndsansökningar till planering av nätanslutningen. 

BayWa r.e. en pålitlig partner för lokala utvecklare oavsett i vilken fas ett solenergiprojekt är. Vi har lång erfarenhet av projektplanering och erbjuder fullständig finansiering genom hela projektutvecklingen.
 

Kontakta
RESE-Christian_Eriksson-70x70.jpg
Christian Eriksson
Project Development
BayWa r.e. Scandinavia AB
Tillbaka till toppen