Sök

Totallösning från förnybara källor

Vi är specialiserade på nyckelfärdiga totallösningar från förnybara energikällor.

till översikt

Utformning av anläggningar

BayWa r.e. har en bas av tekniska experter som snabbt och effektivt planerar alla typer av solenergianläggningar. Våra experter arbetar med de senaste CAD-verktygen och följer de strängaste kraven för uppförande av solenergianläggningar. Genom att arbeta konsekvent och metodiskt säkerställer vi att alla leverantörer och installatörer som deltar i processen kontinuerligt får tillgång till uppdaterade detaljspecifikationer och implementeringsplaner. Vi ser transparens och kommunikation som helt grundläggande för en effektiv byggprocess och en hög utförandekvalitet. I synnerhet som mycket av vår verksamhet innefattar utveckling av nya avancerade systemkomponenter.

Upphandling

Vi vet av erfarenhet att kvalitetskomponenter är en förutsättning för hållbara solcellsanläggningar och hög energiproduktion. Därför låter vi alla potentiella samarbetspartners genomgå en omfattande granskning och säkerställer att alla solcellsmoduler, växelriktare, monteringssystem, transformatorer och brytarskåp som vi tillhandahåller lever upp till våra högt ställda krav och systemstandarder. BayWa r.e. har en stark finansiell ställning och lång erfarenhet av solcellsmarknaden. Vi tänker långsiktigt och värnar om relationen med våra säljare. Tack vare detta synsätt kan vi erbjuda konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva solenergianläggningar som dessutom håller högsta kvalitet.

Byggnation

Professionell drift, korta byggnationstider och höga kvalitetsstandarder är de faktorer som kännetecknar våra anläggningar. Vi har ett helhetstänkande och erbjuder alla tjänster inom uppförande och drift av solcellsanläggningar. Det omfattar samtliga steg från utformning av byggplatsen till provdrift. Vi tillhandahåller ett komplett stöd åt våra kunder under implementering av projekt och fram till överlämning av en driftklar anläggning. I det skedet är allt förberett för en effektiv driftstart.

Innehåll
  Kontakta
  RESE-Christian_Eriksson-70x70.jpg
  Christian Eriksson
  Project Management
  BayWa r.e. Scandinavia AB
  Tillbaka till toppen