Sök

Rätt finansiering är en god investering

Våra partner får tillgång till ett omfattande finansiellt nätverk och erbjuds hållbara investeringsmöjligheter.

till översikt

Projektfinansiering

BayWa r.e. hittar rätt finansieringslösning för en solenergianläggning genom projektspecificering och lönsamhetsberäkning. I vårt stora finansieringsnätverk finns rätt partner för varje projekt och vi tillhandahåller finansieringslösningar med fördelaktiga villkor åt alla våra kunder. Vi har en stark finansiell ställning och kan därför agera flexibelt och finansiera projekt i alla faser från projektering till färdigställande.

Investeringar

En investering i våra solenergianläggningar är en god affär som generar stabila kassaflöden och hög avkastning. BayWa r.e. har en internationell projektportfölj som rymmer både solcellsanläggningar till mindre investeringsbelopp och multimegawattparker värda 50 miljoner euro eller mer. Vi har den kapacitet som krävs för att kunna hantera solenergiprojekt på alla nivåer och bedömer varje projekt individuellt utifrån dess unika förutsättningar. Målet är dock alltid detsamma: att erbjuda våra kunder lönsamma och hållbara investeringar.

Kontakta
Fallback_Male.jpg
Magnus Gotthardsson
Finance & Investment
BayWa r.e. Scandinavia AB
Tillbaka till toppen