Välj Språk
Skandinavien
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien
Hemsida / Land
Språk
Social media
Hemsida / Land
Språk
Social media

Viktigt att kunna säkra mark

Genom att samarbeta med oss kan du öka avkastningen på din mark samtidigt som du bidrar till den gröna omställningen!

Till översikt

BayWa r.e. är alltid intresserade av att säkra nya arrenden på platser där vi ser att det finns potential för nya anläggningar inom förnybar energi. Det är en helt avgörande förutsättning för att vi ska kunna utveckla och bygga nya vind- och solkraftsparker. 

När vi utvärderar potentiella arrenden gör vårt team en noggrann bedömning av lämpligheten baserat på tekniska, miljömässiga och samhällsrelevanta kriterier samt undersöker terrängen, närheten till bostadshus och platsens tillgänglighet och potential för vind och sol med mera. En viktig förutsättning är också närheten till en anslutningspunkt på elnätet.  

Det finns många fördelar med att välja BayWa r.e. som samarbetspart. Vi har kompetens, erfarenhet och också finansiellt starka ägare som gör att vi kan göra de investeringar som krävs, för att säkra framgång i våra förnybara energiprojekt. Vi arbetar också aktivt för att ha en god förankring i lokalsamhället under hela den tid som vi arbetar med ett projekt.
 

Kontakta oss idag för att diskutera möjligheter till förnybar energi på din mark.

Tillbaka till toppen
Kontakta oss