Välj Språk
Skandinavien
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien
Hemsida / Land
Språk
Social Media
Hemsida / Land
Språk
Social Media

Havsbaserat vindbruk: Ett nytt tillväxtområde för BayWa r.e.

Under mer än 10 år har vi kommersialiserat och levererat landbaserade vindbruksparker av högsta kvalitet runt om i världen, och nu siktar vi på den havsbaserade vindbrukssektorn. Marknaden är etablerad och uppvisar hög tillväxt, vilket ger en betydande potential för erfarna investerare, exploatörer och operatörer. Globalt sett var 2019 ett rekordår för denna teknik och den förväntas spela en viktig roll i den ekonomiska återhämtningen efter covid-pandemin. Havsbaserat vindbruk förväntas år 2040 vara den största källan till elektricitet inom EU.

BayWa r.e. implementerar nu en strategi för havsbaserat vindbruk som efterliknar vår affärsmodell för nyetableringar på land och bygger på den befintliga internationella närvaron på marknader som t.ex. Frankrike, Tyskland, Spanien, Sverige, Storbritannien och Sydkorea. Vi utnyttjar våra erfarenheter och kunskaper inom in-house-projektutveckling, teknik, finansiering, drift och ledning och kommer att ha ett nära samarbete med erfarna partners inom havsbaserad verksamhet för att få tillgång till ytterligare kunskaper och portföljfördelar.

Bygg havsbaserade vindbruksparker med BayWa r.e.

I likhet med vår landbaserade verksamhet strävar vi efter att leverera förnyelsebar energi i projekt av högsta kvalitet i stor skala, för att bidra till ett förverkligande av den gröna energirevolutionen. Vi är redan kända för vårt nytänkande inom landbaserad energi – nu är det dags för oss att visa vad vi kan och tillämpa vårt innovativa tänkande, vår samarbetsinriktade strategi och expertis inom projektförverkligande inom den havsbaserade sektorn. Ta kontakt med oss om du delar vår vision om en framtid med låga koldioxidutsläpp där havsbaserat vindbruk spelar en avgörande roll.

Tillbaka till toppen
Kontakta oss