Välj Språk
Skandinavien
Dansk
Suomi
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien
Hemsida / Land
Språk
Social Media

Lokalt case

Sverige

Ryningsnäs

I vårt uppdrag att göra förnybar energi bättre utreder vi ständigt nya möjligheter för etablering av effektivare vindkraft i lämpliga områden. I Hultfreds kommun planerar vi att undersöka förutsättningarna för ett eventuellt framtida vindkraftspark i ett område ca. 3 km öster om Ryningsnäs.

Lokalt case

Sverige

Ryningsnäs

I vårt uppdrag att göra förnybar energi bättre utreder vi ständigt nya möjligheter för etablering av effektivare vindkraft i lämpliga områden. I Hultfreds kommun planerar vi att undersöka förutsättningarna för ett eventuellt framtida vindkraftspark i ett område ca. 3 km öster om Ryningsnäs.

Projektets Plats

Undersökningen av potentialen för vindkraft är i ett mycket tidigt skede och vindområdet är bara preliminärt. Innan förstudien kan börja ska vi stödja fastighetsägaren med att hålla ett tidigt samråd i enlighet med FSC-standardens riktlinjerna. Syftet med samrådet är att möjliggöra för lokalbefolkningen och andra berörda intressenter att få information och framföra synpunkter innan vindkraft projekteras.

Under 2021 har Hultsfreds kommun gått vidare med processen för att revidera sin vindbruksplan, och i juni gjordes ett nytt förslag tillgänglig för samråd. I förslaget utpekas området nordöst om Ryningsnäs som möjligen lämpligt för vindkraftutbyggnad i kommunen.

PlatsRyningsnäs, Hultsfred
StatusPreliminary Investigation
KontaktBenjamin Berg
Tillbaka till toppen