Välj Språk
Skandinavien
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien
Hemsida / Land
Språk
Social Media

Lokalt case

Sverige

Finsjö

I vårt uppdrag att göra förnybar energi bättre utreder vi ständigt nya möjligheter för etablering av effektivare vindkraft i lämpliga områden.

I Mönsterås kommun planerar vi att undersöka förutsättningarna för ett eventuellt framtida vindkraftspark i ett område ca. 3-5 km nordväst om Finsjö.

Preliminär Utredning Status
Mönsterås Nordväst om Finsjö

Lokalt case

Sverige

Finsjö

I vårt uppdrag att göra förnybar energi bättre utreder vi ständigt nya möjligheter för etablering av effektivare vindkraft i lämpliga områden.

I Mönsterås kommun planerar vi att undersöka förutsättningarna för ett eventuellt framtida vindkraftspark i ett område ca. 3-5 km nordväst om Finsjö.

Preliminär Utredning Status
Mönsterås Nordväst om Finsjö

Project Location

Undersökningen av potentialen för vindkraft är i ett mycket tidigt skede och vindområdet är bara preliminärt. Innan förstudien kan börja ska vi stödja fastighetsägaren med att hålla ett tidigt samråd i enlighet med FSC-standardens riktlinjer (FSC står för ”Forest Stewardship Council”).

Syftet med samrådet är att möjliggöra för lokalbefolkningen och andra berörda intressenter att få information och framföra synpunkter innan vindkraft projekteras.

Tillbaka till toppen