Välj Språk
Skandinavien
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien
Hemsida / Land
Språk
Social Media

Lokalt case

Sverige

Engaholm

Solcellsanläggningen som omfattar en installerad effekt om 100 kWp har en total yta på ca 670 m2 fördelat på 402 solpaneler. Anläggningen beräknas kunna producera 92 MWh/år vilket motsvarar den årliga användningen av hushållsel för 18 normalstora villor. Solpanelerna är monterade på ett befintligt ladugårdstak med lutning åt söder.

100 kWp Effekt
92 MWh Årlig produktion
Christian Eriksson Kontakt

Lokalt case

Sverige

Engaholm

Solcellsanläggningen som omfattar en installerad effekt om 100 kWp har en total yta på ca 670 m2 fördelat på 402 solpaneler. Anläggningen beräknas kunna producera 92 MWh/år vilket motsvarar den årliga användningen av hushållsel för 18 normalstora villor. Solpanelerna är monterade på ett befintligt ladugårdstak med lutning åt söder.

100 kWp Effekt
92 MWh Årlig produktion
Christian Eriksson Kontakt

Project Location

Quote

”Det är en stor tillfredsställelse att Engaholm uppnått sitt mål att bli självförsörjande på egenproducerad förnybar energi. Satsningen ligger helt i linje med Engaholms strategi att verka inom långsiktigt hållbara verksamheter såsom förnybar energi. Solcellsanläggningen är den första av flera satsningar inom området. Valet av BayWa r.e. var enkelt med tanke på vårt långa och mycket goda samarbete.”

Anders Koskull, Engaholm
Läs mer om detta projekt
Tillbaka till toppen