Välj Språk
Skandinavien
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien
Hemsida / Land
Språk
Social Media

Våra vind- och solprojekt i de nordiska länderna

BayWa r.e. projekt Jorden runt

Projekt
MW installerat
MW förvaltat
Klicka här för globala referenser
Ditt val :
MünchenHamburgBerlin
Radera alla filter
 • Em

  BayWa r.e. fungerade som kundens rådgivare under upphandlingsprocessen och har sedan 1 januari 2018 ansvar för den tekniska förvaltningen av vindbruksparken åt ägaren Vindpark Em AB.

  PlatsMönsterås, Kalmar
  Antal Vindkraftverk4
  Effekt9,2 MW
  Årlig produktion21 GWh
  TeknikEnercon E82
  Navhöjd108 m
  Rotordiameter82 m
  Total höjd149 m
  Driftsatt2011
  AnsvarigJonas Mårtensson

  För att se våra tjänster till Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift som vi erbjuder oss att utföra kan du vända dig till.

 • Engaholm

  BayWa r.e. och våra utsedda installatörer driftsatte tillsammans med Engaholms Skogar i juni 2015 den största solcellsanläggningen i Alvesta kommun.

  PlatsEngaholm, Alvesta
  Effekt100 kWp
  Årlig produktion92 MWh
  TeknikModules: Multi-crystalline REC260PE Central inverters: Fronius SYMO
  Driftsatt2015
  KontaktChristian Eriksson

  Solcellsanläggningen som omfattar en installerad effekt om 100 kWp har en total yta på ca 670 m2 fördelat på 402 solpaneler. Anläggningen beräknas kunna producera 92 MWh/år vilket motsvarar den årliga användningen av hushållsel för 18 normalstora villor. Solpanelerna är monterade på ett befintligt ladugårdstak med lutning åt söder.

  ”Det är en stor tillfredsställelse att Engaholm uppnått sitt mål att bli självförsörjande på egenproducerad förnybar energi. Satsningen ligger helt i linje med Engaholms strategi att verka inom långsiktigt hållbara verksamheter såsom förnybar energi. Solcellsanläggningen är den första av flera satsningar inom området. Valet av BayWa r.e. var enkelt med tanke på vårt långa och mycket goda samarbete”, säger Anders Koskull, Engaholms Skogar.

  Läs mer om Engaholm här.

 • Furuby

  BayWa r.e. bygger för närvarande Furuby Vindbrukspark om 62.0 MW i Furuby vilken kommer lämnas över nyckelfärdig till ägaren ERG. Parken är belägen i Växjö kommun.

  PlatsFuruby, Växjö
  StatusUnder utveckling
  KontaktThomas Hörberg

  BayWa r.e. säkrade miljötillståndet för vindbruksparken 2018.

  Vindturbintillverkaren Siemens Gamesa har kontrakterats för att leverera 10 SG-170 - 6.2 MW-turbiner till projektet. Byggnationen är pågående och vindbruksparken förväntas tas i drift under det fjärde kvartalet i 2022.

  När Furuby vindbrukspark är färdig för drift kommer den att producera ungefär 208 GWh grön elektricitet per år vilket motsvarar den årliga elkonsumtionen (hushållsel) av 41 600 svenska standardvillor.

  Väl i drift säkerställer BayWa r.e.:s erfarna svenska förvaltningsteam och centrala övervakningsfunktion i München i Tyskland att vindbruksparken drivs säkert och med maximal effektivitet under ett långsiktigt förvaltningskontrakt – och genererar bästa möjliga avkastning för ägaren ERG.

 • Klågerup

  BayWa r.e. driftsatte under oktober 2011 Klågerup vindbrukspark på fastigheten Klågerup 1:3 i Svedala kommun.

  PlatsKlågerup, Svedala
  Antal vindkraftverk3
  Effekt6,15 MW
  Årlig produktion17 GWh
  TeknikREpower MM92
  Navhöjd80 m
  Rotordiameter92 m
  Total höjd126 m
  Driftsatt2011
  AnsvarigChristian Eriksson

  BayWa r.e. har ansvarat för slutgiltig utformning, projektering, upphandling, administration, finansiering, byggprojektledning och försäljning av anläggningen. 

  Vindbruksparken är belägen ca 2 kilometer norr om Klågerup och består av 3 vindkraftverk av typen Senvion MM92.  Varje vindkraftverk har en märkeffekt på 2,05 MW och totalt har alltså vindbruksparken en effekt på 6,15 MW.  Anläggningen beräknas kunna producera runt 18 000 MWh om året vilket motsvarar 3 600 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel. 

  BayWa r.e. ansvarar för Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift av Mittelstättan vindbrukspark, vilket inkluderar de åtaganden som framgår av sidan med tjänstebeskrivningar

 • Målajord

  BayWa r.e driftssate under hösten 2021 Målajord vindkraftspark på uppdrag av Målajord Vindkraft AB. Vindkraftparken är belägen i Växjö kommun.

  PlatsMålajord, Växjö
  Antal vindkraftverk3
  Effekt14,4 MW
  Årlig produktion50 GWh
  TeknikNordex N149 4.8 MW
  Navhöjd135 m
  Rotordiameter149 m
  Total höjd210 m
  Driftsatt2021
  AnsvarigChristian Eriksson

  BayWa r.e. har ansvarat för slutgiltig utformning, projektering, upphandling, administration, finansiering, byggprojektledning och försäljning av anläggningen. 

  Vindbruksparken är belägen ca 20 kilometer nordöst om Växjö och består av 3 vindkraftverk av typen Nordex N149 - 4,8 MW.  Varje vindkraftverk har en märkeffekt på 4,8 MW och totalt har alltså vindbruksparken en effekt på 14,4 MW.  Anläggningen beräknas kunna producera runt 50 000 MWh om året vilket motsvarar 10 000 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel. 

  BayWa r.e. ansvarar för Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift av Slageryd vindbrukspark, vilket inkluderar de åtaganden som framgår av sidan med tjänstebeskrivningar

 • Lyngsåsa

  BayWa r.e. driftsatte under hösten 2021 Lyngsåsa vindkraftspark på uppdrag av Lyngsåsa Kraft AB. Vindkraftsparken är belägen i Alvesta kommun.

  PlatsLyngsåsa, Alvesta
  Antal Vindkraftverk22
  Effekt94,6 MW
  TeknikVestas V150 - 4.3 MW
  Navhöjd135 m
  Rotordiameter150 m
  Total Höjd210 m
  Driftsatt2021
  AnsvarigChristian Eriksson

  BayWa r.e. har ansvarat för slutgiltig utformning, projektering, upphandling, administration, finansiering, byggprojektledning och försäljning av anläggningen. 

  Vindbruksparken är belägen ca 12 kilometer väst om Alvesta och består av 22 vindkraftverk av typen Vestas V150 - 4,3 MW.  Varje vindkraftverk har en märkeffekt på 4,3 MW och totalt har alltså vindbruksparken en effekt på 96,4 MW.  Anläggningen beräknas kunna producera runt 315 000 MWh om året vilket motsvarar 63 000 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel. 

  BayWa r.e. ansvarar för Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift av Lyngsåsa vindbrukspark, vilket inkluderar de åtaganden som framgår av sidan med tjänstebeskrivningar

 • Ryningsnäs

  BayWa r.e. undersöker möjligheterna att etablera vindkraft i sydöstra delen av Hultsfreds kommun.

  PlatsRyningsnäs, Hultsfred
  StatusPreliminär Utredning
  KontaktBenjamin Berg

  I vårt uppdrag att göra förnybar energi bättre utreder vi ständigt nya möjligheter för etablering av effektivare vindkraft i lämpliga områden. I Hultfreds kommun planerar vi att undersöka förutsättningarna för ett eventuellt framtida vindkraftspark i ett område ca. 3 km öster om Ryningsnäs.

  Undersökningen av potentialen för vindkraft är i ett mycket tidigt skede och vindområdet är bara preliminärt. Innan förstudien kan börja ska vi stödja fastighetsägaren med att hålla ett tidigt samråd i enlighet med FSC-standardens riktlinjerna. Syftet med samrådet är att möjliggöra för lokalbefolkningen och andra berörda intressenter att få information och framföra synpunkter innan vindkraft projekteras.

  Under 2021 har Hultsfreds kommun gått vidare med processen för att revidera sin vindbruksplan, och i juni gjordes ett nytt förslag tillgänglig för samråd. I förslaget utpekas området nordöst om Ryningsnäs som möjligen lämpligt för vindkraftutbyggnad i kommunen.

 • Mittelstättan

  BayWa r.e. driftsatte på uppdrag av Mittelstättans Vindkraft AB under november 2012 Mittelstättans vindbrukspark i Kristianstads kommun.

  PlatsKarsholm, Kristianstad
  Antal vindkraftverk5
  Effekt10,25 MW
  Årlig produktion28 GWh
  TeknikREpower MM92
  Navhöjd100 m
  Rotordiameter92 m
  Total höjd146 m
  Driftsatt2012
  AnsvarigChristian Eriksson

  BayWa r.e. har ansvarat för slutgiltig utformning, projektering, upphandling, administration, finansiering, byggprojektledning och försäljning av Mittelstättan vindkraftspark (f.d. Karsholm vindkraftspark). 

  Vindbruksparken är belägen ca 13 kilometer norr om Kristianstad och består av 5 vindkraftverk av typen Senvion MM92.  Varje vindkraftverk har en märkeffekt på 2,05 MW och totalt har alltså vindbruksparken en effekt på 10,25 MW.  Anläggningen beräknas kunna producera runt 29 000 MWh om året vilket motsvarar 5 800 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel. 

  BayWa r.e. ansvarar för Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift av Mittelstättan vindbrukspark, vilket inkluderar de åtaganden som framgår av sidan med tjänstebeskrivningar

 • Slageryd

  BayWa r.e. driftsatte under mars 2020 Slageryd vindkraftspark på uppdrag av Slageryd Vindkraft AB. Vindbruksparken är belägen i Vetlanda kommun.

  PlatsSlageryd, Vetlanda kommun
  Driftsatt2020
  AnsvarigChristian Eriksson
  Antal vindkraftverk6
  Effekt23,4 mW
  Årlig produktion77 GWh
  TeknikNordex N131 3,9 MW
  Navhöjd114 m
  Rotordiameter131 m
  Total höjd179,5 m

  BayWa r.e. har ansvarat för slutgiltig utformning, projektering, upphandling, administration, finansiering, byggprojektledning och försäljning av anläggningen. 

  Vindbruksparken är belägen ca 2 kilometer nordväst om Slageryd och består av 6 vindkraftverk av typen Nordex N131 3,9 MW.  Varje vindkraftverk har en märkeffekt på 3,9 MW och totalt har alltså vindbruksparken en effekt på 23,4 MW.  Anläggningen beräknas kunna producera runt 71 000 MWh om året vilket motsvarar 14 200 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel. 

  BayWa r.e. ansvarar för Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift av Slageryd vindbrukspark, vilket inkluderar de åtaganden som framgår av sidan med tjänstebeskrivningar

 • Milletorp

  BayWa r.e. driftsatte på uppdrag av Vrångens Kraft AB under oktober 2012 Milletorp vindbrukspark på fastigheterna Milletorp 1:9 och Herrstenstorp 1:11 i Vetlanda kommun.

  PlatsMilletorp, Vetlanda
  Antal vindkraftverk11
  Effekt25,3 MW
  Årling produktion66 GWh
  TeknikSiemens SWT-2.3-101
  Navhöjd99 m
  Rotordiameter101 m
  Total höjd150 m
  Driftsatt2012
  AnsvarigChristian Eriksson

  BayWa r.e. har ansvarat för utformning, projektering, upphandling, administration, finansiering, byggprojektledning och försäljning av anläggningen.

  Vindbruksparken är belägen ca 2,5 kilometer öster om Lindshammar och består av 11 vindkraftverk av typen Siemens SWT-2,3-101.  Varje vindkraftverk har en märkeffekt på 2,3 MW och totalt har alltså vindbruksparken en effekt på 25,3 MW.  Anläggningen beräknas kunna producera 66 000 MWh om året vilket motsvarar 13 200 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel.

  BayWa r.e. ansvarar för Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift av Milletorp vindbrukspark, vilket inkluderar de åtaganden som framgår av sidan med tjänstebeskrivningar.

 • Petersborg

  BayWa r.e. agerar ombud för verksamhetsutövaren av de två vindkraftverken Petersborg 1 och Petersborg 2 i Uppvidinge kommun.

  PlatsPetersborg, Uppvidinge
  Antal vindkraftverk2
  Effekt1.6 MW
  TeknikEnercon E-53
  Navhöjd73 m
  Rotordiameter53 m
  Total höjd99,5 m
  Driftsatt2009
  AnsvarigChristian Eriksson
 • Skarhult

  BayWa r.e. agerar ombud för verksamhetsutövaren av de åtta vindkraftverken i parken Skarhult i Eslövs kommun.

  PlatsSkarhult, Eslöv
  Antal vindkraftverk4 (Sektion 1) / 4 (Sektion 2)
  Effekt10,4 MW
  Arling produktion26 GWh
  TeknikEnercon E40 / Enercon E28
  Navhöjd65 m / 78 m
  Rotordiameter40 m / 82 m
  Total höjd85 m / 119 m
  Driftsatt1999, 2001 / 2009
  LederChristian Eriksson
 • Stormon

  BayWa r.e. driftsatte under februari 2016 Stormon vindkraftspark på uppdrag av Stormon Energi AB. Parken är belägen nordväst om Härnösand.

  PlatsUtansjö, Härnösand
  Antal vindkraftverk5
  Effekt16 MW
  Årlig produktion54 GWh
  TeknikSiemens SWT-3.2-113
  Navhöjd92,5 m
  Rotordiameter113 m
  Total höjd150 m
  Driftsatt2016
  AnsvarigJonas Mårtensson

  BayWa r.e. har ansvarat för utformning, projektering, upphandling, administration, finansiering och byggprojektledning av anläggningen. BayWa r.e. är ägare av parken. Stormon vindbrukspark är belägen ca 18 kilometer nordväst om Härnösand. 

  Parken består av 5 stycken verk av typen Siemens SWT-3.2-113. Varje verk har en märkeffekt på 3.2 MW och parken har därmed en effekt på 16 MW. Stormon har en beräknad årlig produktion på 54 000 MWh vilket motsvarar 10 800 normalvillors årliga elförbrukning.   

  BayWa r.e. ansvarar för Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift av Stormon Energi AB, vilket inkluderar de åtaganden som framgår av sidan med tjänstebeskrivningar

 • Tollarpabjär

  BayWa r.e. fungerade som kundens rådgivare under upphandlingsprocessen och har sedan 1 januari 2018 ansvar för den tekniska förvaltningen av vindbruksparken åt ägaren.

  PlatsArkelstorp, Kristianstad
  Antal Vindkraftverk1
  Effekt2,35 MW
  Årlig produktion7 GWh
  TeknikEnercon E92
  Navhöjd98 m
  Rotordiameter92 m
  Total höjd144 m
  Driftsatt2014
  AnsvarigJonas Mårtensson

  För att se våra tjänster till Teknisk och Ekonomisk förvaltning samt drift som vi erbjuder oss att utföra kan du vända dig till.

Tillbaka till toppen