Vi tar ansvar för...

Hållbarhetstänkandet finns i vårt DNA

till översikt

En hållbar framtid för alla

Som ett globalt företag inom förnybar energi ser vi hållbarhet och ansvarstagande som en viktig del av vår identitet. Vi hjälper våra kunder och partners att tänka nytt kring energi och att uppfylla sina hållbarhetsmål. Därigenom bidrar vi också till den globala energiutvecklingen.

Hållbarhet är själva kärnan i vår företagskultur. Det återspeglas inte minst i de projekt och initiativ som vi stödjer.

Välgörenhetsprojekt för ”All Tribes School” i Kalifornien

All Tribes American Indian Charter School i San Diego, Kalifornien, riktar in sig på de socioekonomiska och kulturella behoven hos den amerikanska ursprungsbefolkningen. Här har vi designat, utvecklat och installerat ett solcellssystem på 25 kW och tillhandahåller undervisningsmaterial om förnybar energi för elever och lärare. Läs mer om projektet.

Smart Biogas Network – biogas utan nätanslutning i Tanzania

Biogas är en prisvärd energikälla och en viktig del av Tanzanias icke nätanslutna energisystem. Den behövs såväl i hemmen som i småskaliga lantbruk. Som partner i projektet ”Smart Biogas Network” hjälper BayWa r.e. till att driva Tanzanias biogasfabriker och stödjer på så sätt lokalsamhällen med en tillförlitlig energikälla. Här kan vi med stolthet säga att gör verklig skillnad i människors vardag och liv. Läs mer.

Prisad för hållbar vindenergi i Thüringen

I maj 2017 blev BayWa r.e. sigillpartner till ThEGA (Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur) som  arbetar för att främja förnybar energi och grön teknik i tyska Thüringen. Sigillet bekräftar ett åtagande att följa riktlinjerna för etisk utveckling av vindenergi i Thüringen och har som syfte att uppmuntra intressenterna i projekt att arbeta förebyggande, främja transparent informationshantering och inkludera regionala energileverantörer och kreditinstitut. Läs mer.

BayWa-stiftelsen

Ansvar gentemot utsatta grupper

BayWa-stiftelsen grundades 1998 med syfte att genomföra och stödja hållbara nationella och internationella utbildningsprojekt inom näringslära och förnybar energi. Det som gör stiftelsen unik är att hundra procent av alla donationer går direkt in i projekten, eftersom BayWa AG täcker alla administrativa kostnader. Dessutom matchar BayWa AG alla donationer fullt ut, vilket gör att varje bidrag blir dubbelt så mycket värt.

Utbildning har en framträdande roll i alla projekt vi engagerar oss i. Vi tror nämligen att utbildning är avgörande för en hållbar utveckling. Genom att arbeta långsiktig med människor ger vi dem möjlighet att hjälpa sig själva och vi ser till att utsatta grupper får utvecklingsmöjligheter för framtiden. Läs mer!

Tillbaka till toppen