Om BayWa r.e.

Vi visar vägen – idag och imorgon.

till översikt

Vi visar vägen – idag och imorgon

Från sol- och vindenergi till bioenergi – på BayWa r.e. tänker vi nytt kring produktion, lagring och användning av energi.

Vi är en ledande global leverantör inom förnybar energi och vi utvecklar, distribuerar och förvaltar skräddarsydda energilösningar.  

Globalt har BayWa r.e. levererat in över 3,5 GW på elnätet och förvaltar tillgångar på mer än 9 GW. Vi samarbetar med företag i hela världen för att minska koldioxidavtryck och sänka energikostnader.

BayWa r.e. är en ledande leverantör till partihandelsmarknaden för solenergi och ett förstahandsval för tusentals installatörer. Vi har också en snabbt växande energihandelsverksamhet och står för försörjningen till tiotusentals kunder.

Varje dag är vi med och aktivt formar framtidens energi genom att utveckla nya lösningar, överbrygga tekniska gränser och omdefiniera standarder för att motverka de negativa klimatförändringarna.

Samtidigt är vi en del av BayWa-koncernen med en årlig omsättning på 17,1 miljarder euro. I över 90 år har BayWa tillhandahållit marknadsledande globala lösningar inom jordbruk, energi och byggnadstjänster.

Våra nordiska dotterbolag

BayWa r.e. representeras i Norden och Baltikum av det svenska dotterbolaget BayWa r.e. Scandinavia AB och det danska dotterbolaget BayWa r.e. Solar Systems.

BayWa r.e. Scandinavia AB tillhandahåller oberoende helhetslösningar för projekt och tillgångar inom förnybar energi i framförallt Norden och Baltikum. Företaget etablerades år 2006 och började med att utveckla vindbruksparker i södra Sverige. Sedan dess har vi breddat våra tjänster och kan idag erbjuda helhetslösningar inom förnybar energi i samarbete med andra företag inom BayWa-koncernen. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss. 

Vi följer stränga kvalitetskriterier när vi väljer ut och ger råd om projekt och tillgångar. Målet är att minimera projektrisker i ett tidigt skede och maximera möjligheterna att realisera lönsamhet ur tillgångar. Genom att utveckla förnybara energikällor som vind- och solenergi gör vi dessutom en insats för miljön. Vårt arbete gynnas av en stark lokal förankring och goda relationer med alla myndigheter som vi kommer i kontakt med under våra projekt.

Kontakta oss

Vill du ha information eller vill du bli vår partner inom förnybar energi i Norden och Baltikum? Kontakta oss och låt oss presentera våra tjänster och diskutera hur ett potentiellt samarbete skulle kunna se ut. Vi söker hela tiden efter att förvärva nya projekt i olika utvecklingsstadier. 

BayWa r.e. Scandinavia i Malmö är knutpunkten för vår verksamhet i Norden och i Baltikum.

RESE-Hakan_Wallin-70x70.jpg
Håkan Wallin
VD
BayWa r.e. Scandinavia AB

BayWa r.e. Solar Systems grundades i maj 2012 och är ett företag som levererar solcellssystem, erbjuder solcellskomponenter, installationssystem, lagringssystem och tillbehör för solceller för den kommersiella marknaden i Norden.

Här på BayWa r.e. Solar Systems har vi stränga krav när vi väljer vår portfölj, vilket innebär att vi endast erbjuder produkter av högsta kvalitet från ledande tillverkare. Våra leverantörer håller högsta kvalitet och är kända för att ha många års erfarenhet inom solcellssystem och konstant hög kvalitet på produkterna. Komponenterna som vi tillhandahåller måste möta stränga krav för att garantera maximal avkastning. Vi erbjuder mycket konkurrenskraftiga priser med direkt åtkomst till lager över hela Europa.

BayWa r.e. Solar Systems i Svendborg i Danmark är knutpunkten för vår distribution av solcellssystem i hela Norden.

Henrik Borreby
Distribution av Solceller
BayWa r.e. Solar Systems Danmark

Företagsfilm

Från sol- och vindenergi till bioenergi – på BayWa r.e. tänker vi nytt kring produktion, lagring och användning av energi. Vi är en ledande global leverantör inom förnybar energi och vi utvecklar, distribuerar och förvaltar skräddarsydda energilösningar.
Tillbaka till toppen