Sök

Vi hälsar vår nya vindanalytiker Sten Barup välkommen

till översikt

Sten är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och har arbetat med vindkraft och vindanalyser sedan 2011.

Vi hälsar vår nya medarbetare Sten Barup hjärtligt välkommen! Sten är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och har varit aktiv i vindbranchen som konsult och, kanske först och främst, på tillverkarsidan. Han har arbetat med site assessment inom lämplighetsstudier, produktionsberäkningar och riskanalyser.

Sten har genom åren varit involverad i projekt från Europa, Asien och Amerika, med ett huvudfokus på norra Europa. Några av hans specialintressen, inom vilka han även utvecklat nya analysmetoder, är  CFD (Computational Fluid Dynamics), nedisning av vindkraft, kallt klimat samt bearbetning av turbulensdata. Han har också varit delegat för IEA (International Energy Agency) task 19 i utvecklandet av ”International Recommendations for Ice Fall and Ice Throw Risk Assessments” och svensk delegat för IEC (International Electrotechnical Commission) TC88 working group 15 inom utvecklandet av den nya 61400-15 standarden som omfattar ”Assessment of wind resource, energy yield and site suitability input conditions for wind power plants”.

Sten ser fram emot att få vara involverad i både projektutvecklings- och driftskedet på BayWa r.e., och sist men inte minst, få chansen att jobba tillsammans med nya kollegor i Sverige och världen!

till översikt
Sten Barup
Wind Resource Analyst
BayWa r.e. Scandinavia AB
Tillbaka till toppen