Sök

Byggprojektledning och försäljning av vindbrukspark i Sverige

till översikt

BayWa r.e. har lett ett konsortium av vindbruksutvecklare för att säkra utvecklingen av och en långsiktig investerare för en 23,4 MW vindbrukspark i Slageryd i Vetlanda kommun i södra Sverige.

BayWa r.e. säkrade miljötillståndet för vindbruksparken föregående år efter att ha tagit sig an projektet 2016. Projektet har genomförts tack vare 30 års erfarenhet av utveckling av vindenergi. Som en del i optimeringsarbetet genomförde BayWa r.e. en 12 månaders vindmätningskampanj som bidrog till att säkerställa projektutvecklingen och den kommersiella framgången.

Axel Veeser, Head of Wind Energy Projects vid BayWa r.e., kommenterar:  ”Tack vare omfattande erfarenhet av att ta över 1 400 MW vindbruk i produktion världen över har vi ännu en gång visat vår tekniska expertis kombinerad med vår starka lokala förmåga att säkra tillstånd för komplexa projekt och att vi är den perfekta partnern för att ta vindbruksprojekt vidare till byggnadsfasen och säkra den långsiktiga investeraren.”

Håkan Wallin, VD för BayWa r.e. Scandinavia AB, tillägger följande: ”Detta var ett komplicerat projekt. För att få projektet redo för byggnation har vi löst utmaningar med tillstånd, omarbetat och utvecklat arrendekontrakt och förhandlat fram avtal med olika intressenter, för att bara nämna några delar. Samtidigt har vi även identifierat och säkrat en långsiktig ägare och investerare, Taaleri Energia via deras fond SolarWind 1, samt vindturbinleverantören Nordex – en välbalanserad matchningsprocess.”

Projektet finansieras av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), en ledande leverantör av projektfinansiering i Norden.

BayWa r.e. har kontrakterat vindturbintillverkaren Nordex för att leverera sex Nordex N131 3.9 MW-turbiner till projektet. Byggnationen inleds omedelbart och vindbruksparken förväntas tas i drift mot slutet av 2019. 


När vindbruksparken i Slageryd är färdig för drift kommer den att producera ungefär 71 GWh grön elektricitet per år och beräknas minska växthusgasutsläppen med 50 000 ton koldioxid varje år.

”Taaleri är mycket nöjda över sin första investering i Sverige och över att samarbeta med BayWa r.e. och SEB”, säger Taaleri Energias vd Kai Rintala. ”Vi ser den här investeringen i Sverige som den första av många. Som den största privatägda operatören av vindkraftsparker i Finland med 110 turbiner i drift är vi mycket bekväma med att verka på NordPool-energimarknaden. Våra investerare uppskattar också möjligheten att strukturera vindkraftsinvesteringar i Sverige i euro.”

När vindbruksparken tas i drift säkerställer BayWa r.e.:s erfarna svenska förvaltningsteam och toppmoderna centrala övervakningsfunktion i München i Tyskland att vindbruksparken drivs säkert och med maximal effektivitet under ett långsiktigt förvaltningskontrakt – och genererar bästa möjliga avkastning för Taaleri Energia.
 

till översikt
Tillbaka till toppen