Sök

Byggande och försäljning av ny svensk vindpark säkras

till översikt

Miljötillståndet för vindbruksparken vann laga kraft 2017 efter en utvecklingsprocess som inleddes tre år tidigare. BayWa r.e. har 30 års erfarenhet inom vindenergi vilket kom till nytta under utvecklings- och försäljningsprocessen. Som en del av optimeringsarbetet genomfördes en vindmätningskampanj under 12 månader, vilken bidrog till att säkerställa teknisk och kommersiell framgång.

Katy Hogg, globalt ansvarig för vindbruksprojekt på BayWa r.e., kommenterar projektet: ”Vi har omfattande erfarenhet och har anslutit över 1 500 MW vindkraft till elnätet världen över. Med vår tekniska expertis och vår lokalkännedom var vi en perfekt partner för att ta det här projektet vidare till byggnation och säkra en långsiktig investerare. Det är det andra vindbruksprojektet där vi varit rådgivare åt Taaleri Energia.”

Vindbruksparken ska börja byggas i december 2019 och förväntas tas i drift under sommaren 2021. BayWa r.e. kommer att sköta byggledningen vilket även omfattar avvecklingen av ett befintligt vindkraftverk innan de nya turbinerna kan installeras.

Håkan Wallin, VD för BayWa r.e. Scandinavia AB, tillägger: ”Det har varit ett komplicerat projekt. För att få det byggklart har vi löst problem med tillstånd och förhandlat fram avtal med olika intressenter. Vi har också säkrat en långsiktig ägare och investerare, Taaleri Energia, samt vindturbinsleverantören Nordex – en balanserad matchningsprocess.”

BayWa r.e. var rådgivare åt Taaleri Energia under förhandlingarna med vindturbinstillverkaren Nordex som ska leverera tre turbiner av typen Nordex 149 till projektet. 

Vindbruksparken är den tredje framgångsrika försäljningen och implementeringen för BayWa r.e. i Sverige under en tolvmånadersperiod. Förra året säkrade man försäljning och uppförande av Slageryd vindbrukspark på 23,4 MW och i augusti i år Lyngsåsa vindbrukspark på 94,6 MW. Taaleri Energia valde att gå in även i Slageryd-projektet. 

Taaleri Energias vd Kai Rintala är mycket nöjd med bolagets andra investering i Sverige och samarbetet med BayWa r.e.: ”Vi räknar med fler investeringar i Sverige framöver. Med 110 turbiner i drift är vi den största privatägda operatören av vindkraftsparker i Finland och vi känner oss hemma på den nordiska elbörsen NordPool. Våra investerare uppskattar dessutom möjligheten att strukturera vindkraftsinvesteringar i Sverige i euro.”

Vindkraftsparken Målajord ska producera omkring 50 GWh grön el per år och beräknas minska växthusgasutsläppen med 6 000 ton koldioxid varje år.

Drift och underhåll av vindbruksparken kommer att skötas av BayWa r.e.:s erfarna svenska serviceteam i samarbete med den toppmoderna övervakningscentralen i München i Tyskland. Därmed säkerställs en säker och optimerad drift av vindbruksparken. Det i sin tur ger bästa möjliga produktion av förnyelsebar energi och bästa möjliga avkastning för Taaleri Energia.
 

till översikt
Felix Gmelin
Communication Manager
BayWa r.e. AG
Tillbaka till toppen