Valitse kieli
Skandinavia
Valitse eri verkkosivu
Nykyinen sivusto:
Skandinavia
Verkkosivu / Maa
Kielet
Sosiaalinen media
Verkkosivu / Maa
Kielet
Sosiaalinen media

Otamme kestävän kehityksen vakavasti

Yleiskatsaukseen

Lausunto kestävyydestä – Matthias Taft, BayWa r.e:n toimitusjohtaja

Sitoumuksemme

BayWa r.e.:n toiminnan keskiössä on kestävä kehitys. Vuodesta 2018 lähtien olemme kompensoineet kaikki liiketoimintamme ja matkailumme aiheuttamat päästöt.

Vuonna 2020 lanseerasimme uuden ohjelmamme "Kestävän kehityksen puitteet 2025", jonka avulla olemme ottaneet kokonaisvaltaisen lähestymistavan kestävän kehityksen sitoumuksiimme. Puitteet keskittyvät työntekijälähtöisiin aloitteisiin kestävän kehityksen edistämiseksi sekä hankkeisiin, jotka tukevat sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä kestävyystavoitteita.

Vuonna 2024 olemme lisänneet vastuullisuuttamme vaihtamalla lähestymistapamme hiilikompensaatio-keskitteisestä ilmastovaikutuksiin perustuvaan lähestymistapaan. Samalla kun pienennämme yrityksemme hiilijalanjälkeä, pyrimme myös aktiivisesti investoimaan sisäisiin ja ulkoisiin toimiin, jotka edistävät kokonaisvaltaista kestävyysvaikutusta.

Kestävän kehityksen puitteemme

Vuoden 2025 puitteemme kestävälle kehitykselle perustuvat YK:n hyväksymiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Näistä olemme priorisoineet kymmenen tavoitetta, jotka ohjaavat meitä kehittäessämme yrityksen sisäistä kestävyystyötä.

Valitsemamme ensisijaiset kestävän kehityksen tavoitteet

BayWa nimetty YKn mukaan johtavaksi toimijaksi

– työllämme on merkitystä

Vuonna 2019 BayWa hyväksyi konsernin laajuisen ilmastostrategian, jossa hahmotellaan kunnianhimoiset sitoumukset ja tavoitteet.

Tämä ilmastostrategia noudattaa Pariisin ilmastosopimusta ilmaston lämpenemisestä. Tärkeä perusta työllemme on ilmastopaneeli IPCC:n raportti 1,5 asteen ilmaston lämpenemisen seurauksista (Special Report on Global Warming of 1,5 °C). Raportissa vaaditaan välittömiä toimia ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja planeetan tulevaisuuden ohjaamiseksi parempaan suuntaan.

Täyttääkseen tämän sitoumuksen ja pyrkiäkseen kohti selkeitä kestävyystavoitteita BayWa-konserni liittyi RE100-ilmastoaloitteeseen. RE100 on yritysten yhteenliittymä, joka on sitoutunut siirtymään kokonaan uusiutuvan energian käyttöön tulevina vuosikymmeninä.

BayWa AG on saavuttanut jo toisena jäsenvuotena maailmanlaajuisen CDP-aloitteen (entinen Carbon Disclosure Project) B-tason. Se on keskimääräistä parempi sekä Euroopassa että teollisuudessa.

Vuonna 2020 YK ja Bloomberg nimesivät BayWan yhdeksi 50 johtavasta toimijasta kestävän kehityksen ja ilmaston toimialalla. Tätä tarkoitusta varten julkaistu elokuva näyttää, kuinka BayWa ajaa maatalouden, energian ja rakennusmateriaalien kehitystä kestävien innovaatioillaan.

Kestävä kehitys Pohjoismaiden toiminnassa

Toimintamallimme ja osaamisemme avulla teemme pohjoismaisessa tytäryhtiöissämme yhtä kovasti töitä kestävän kehityksen puolesta. Tällä tavalla edistämme konserninlaajuisia tavoitteita.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on meille tärkeä prioriteetti, ja siksi työskentelemme jatkuvasti kaikkien päästölähteiden tunnistamiseksi ja poistamiseksi. Vuodesta 2018 lähtien olemme kompensoineet 100 % kaikista liiketoimintamme päästöistä; tiloista, ajoneuvoista ja liikematkoista.

Olemme myös ylpeitä siitä, että olemme vuodesta 2020 lähtien käyttäneet Pohjoismaissa 100 % vihreää sähköä!

BayWa r.e.lla olemme erittäin tarkkoja sen suhteen, minkä yritysten kanssa teemme sopimuksia. Kaikki vastapuolet (sekä yritykset että yksityishenkilöt), joiden kanssa BayWa r.e. ja sen tytäryhtiöt tekevät jonkinlaisen sopimuksen, tarkistetaan/seulotaan "Sanctions and Terror List" nähden.

Kaikkien päätoimittajiemme tulee hyväksyä "Supplier Code of Conduct" (voidaan esimerkiksi sisällyttää puitesopimuksiin tai ostotilaukseen). Keskitymme erityisesti kiinalaisiin aurinkomoduuli- ja invertteritoimittajiimme.

Toimimme projekteissamme luonnon monimuotoisuuden lieventämishierarkian mukaisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että pyrimme säilyttämään kaikki biologisen monimuotoisuuden arvot, jotka ovat olemassa paikassa, johon haluamme kehittää uutta laitosta. Tapauksissa, joissa näitä arvoja ei ole mahdollista säilyttää, tutkimme aina, miten voimme luoda ja lisätä uusia arvoja biologisen monimuotoisuuden kannalta.

BayWa AG:n ilmastostrategia

Jalanjälkemme 

Osana BayWa-konsernia olemme julkaisseet kestävään kehitykseen liittyviä tunnuslukuja, kuten energiankulutuksemme ja muut CO2-päästömme, vuodesta 2015 lähtien BayWa AG:n vuosittaisessa kestävyysraportissa. BayWan kestävyysraportti laaditaan kansainvälisesti tunnustetun Global Reporting Initiative (GRI)  aloitteen standardien mukaisesti, ja sille tehdään riippumaton ulkoinen tarkastus.

Alkuun
Ota yhteyttä