Vælg sprog
Skandinavien
Vælg anden hjemmeside
Aktuel hjemmeside:
Skandinavien
Hjemmeside / land
Sprog
Sociale medier

Sammen sikrer vi det maksimale udbytte af din jord

Vil du investere eller har brug for en ny indtægtskilde? Så hjælper vi dig med at producere grøn energi på din jord

Til overblik

BayWa r.e. er altid på udkig efter nye jordarealer, vi kan forpagte, og lægger stor vægt på at fastholde og udbygge gode og gensidigt udbytterige relationer til sine forpagtere. Vi har desuden meget omfattende erfaring med repoweringprojekter, hvor vi opgraderer eksisterende anlæg for at forøge deres rentabilitet og afkast. 

BayWa r.e.'s team på det grønne område har mere end et årtis erfaring med indledende vurdering af stedet for anlægget og evaluering af vindressourcer. Derudover har vores virksomhed et stærkt økonomisk fundament og et bredt netværk, der er med til at sikre, at dit vedvarende energiprojekt bliver en succes. Vi lægger vægt på at etablere langsigtede og stabile aftaler med seriøse og dedikerede investorer, hvilket garanterer forpagtere sikre investeringsmuligheder. Efter vores opfattelse er et vellykket projekt betinget af, at alle interessenter - lige fra jordejere til investorer - arbejder ud fra en fælles målsætning. Slutmålet er det bedst mulige joint venture for alle involverede interessenter.      

I forbindelse med evalueringen af potentielle forpagtninger af jord vurderer vores team bæredygtigheden af evt. forpagtninger på grundlag af miljø- og samfundsmæssige kriterier; teamet undersøger omhyggeligt terrænet, nærheden til boliger, vindforhold og adgangsforholdene til stedet. 

Det er ikke noget krav, at forpagteren investerer i vindmølleparken, og den modtagne leje beregnes som en procentdel af indtægterne fra vindmølleparken.

Tag kontakt til os for at drøfte rentable grundarealer, potentielle forpagtninger af jord og repoweringprojekter.

Tilbage til toppen
Kontakt os