Webbplatsens användningsvillkor och bestämmelser

 På den här sidan hittar du information om villkoren för att använda vår webbplats nordic.baywa-re.com ("vår webbplats"). Läs igenom dessa användningsvillkor noga innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår webbplats godkänner du dessa användningsvillkor och går med på att följa dem.

Om du inte godkänner dessa användningsvillkor ber vi dig lämna vår webbplats.

Vår webbplats tillhandahålls av BayWa r.e. renewable energy GmbH ("vi/oss") och får endast användas i informationssyfte. Denna webbplats ägs och drivs av BayWa r.e. renewable energy GmbH:

Säte:
München, Tyskland
Laga domstol i München, HRB 160344.

Vår huvudadress är:
BayWa r.e. renewable energy GmbH
Arabellastraße 4
D-81925 München

Vi är ett aktiebolag.

BayWa r.e. renewable energy GmbH kan när som helst modifiera eller ändra dessa villkor och bestämmelser. Varje gång du använder vår webbplats bekräftar och ger du uttryck för att du har läst, förstått och gått med på att följa dessa villkor och bestämmelser enligt nedan.

Åtkomst till vår webbplats
Åtkomst till vår webbplats tillåts endast tillfälligt och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra på tjänsten vi tillhandahåller på vår webbplats utan föregående meddelande (se nedan). Vi påtar oss inget ansvar för om vår webbplats av någon anledning någon gång inte är tillgänglig. Då och då kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av vår webbplats eller hela webbplatsen.

Du ansvarar för att se till att du kan få åtkomst till vår webbplats. Du ansvarar även för att alla personer som har åtkomst till vår webbplats genom din Internet-uppkoppling är medvetna om dessa villkor och att de följer dem.

Vårt mål är att uppdatera vår webbplats regelbundet och vi kan när som helst komma att ändra på innehållet. Om det skulle bli nödvändigt, kan vi förhindra åtkomst till vår webbplats eller stänga den helt. Material på vår webbplats kan vid någon tidpunkt komma att vara föråldrat och vi är inte förpliktigade att uppdatera sådant material.

Kakor
En kaka är en liten fil som ber om tillstånd att placeras i hårddisken på din datorn. Kakor hjälper oss att ge dig en bättre, mer relevant webbplats genom att ge oss möjligheten att övervaka vilka sidor du tycker är användbara och vilka inte. En kaka ger oss inte på något sätt åtkomst till din dator eller information om dig, mer än de uppgifter som du väljer att dela med dig av till oss.

Du kan välja att godkänna eller inte godkänna kakor. Om du väljer att inte godkänna kakor får du inte full åtkomst till vår webbplats.

Immateriella rättigheter
Vi äger eller är licenstagare för alla immateriella rättigheter på vår webbplats och i materialet som publiceras på den. Allt innehåll på vår webbplats skyddas av copyright. Du får endast använda information, text, bilder eller grafik på vår webbplats för personligt, icke-kommersiellt bruk. Med undantag för att skriva ut en kopia och ladda ner utkast av någon sida från vår webbplats för din personliga referens, får du inte reproducera, ändra, överföra, ge licens eller publicera detta innehåll, varken helt eller delvis, i något syfte, utan vårt föregående skriftliga medgivande. Du får uppmärksamma andra i din organisation om material på vår webbplats.

Du får inte på något sätt ändra på pappers- eller digitalkopior av något material som du skrivit ut eller laddat ner, och du får inte använda illustrationer, foton, filmer, ljudsekvenser eller grafik separerat från någon bifogad text.

Vår status (och den av andra identifierade medarbetare) som författare av material på vår webbplats måste alltid uppmärksammas.

Du får inte använda någon del av materialet på vår webbplats i kommersiella syften utan föregående licens från oss eller från våra licensgivare.

Dessa arbeten skyddas av copyrightlagar och konventioner över hela världen. Med ensamrätt.

Registrerade varumärken
Alla registrerade varumärken, logotyper och märken som visas på denna webbplats tillhör oss eller tredje parter. Du förbjuds använda, ladda ner, kopiera eller distribuera dem på något sätt utan vårt eller tredje parts föregående skriftliga medgivande, i förekommande fall.

Friskrivningsklausul
Vi kan inte ge några garantier för att innehållet på vår webbplats eller kommentarer eller annat material som läggs upp på vår webbplats är råd som man kan lita på. Vi påtar oss inget ansvar för korrektheten eller innehållets pålitlighet och vi avsäger oss allt ansvar som uppstår från att man litar på råd från sådant material från någon besökare av vår webbplats, eller av någon som är informerad om innehållet på den. Innehållet är bara avsett som allmän information och bruk och tillhandahålls i befintlig form och till den mån det är tillgängligt.

Innehållet är inte avsett att möta dina särskilda behov och du ansvarar själv för om du litar på innehållet. Du bör inte lita på innehållet för att göra specifika beslut om köp, utan att först söka ytterligare rådgivning.

Informationen som tillhandahålls på denna webbplats kan vara inaktuell och kan komma att ändras eller uppdateras utan föregående meddelande. BayWa r.e. renewable energy GmbH påtar sig inget ansvar för fel, uteslutande eller försummelse att uppdatera sådan information.

Begränsning av ansvar
Materialet som visas på vår webbplats tillhandahålls utan garantier, villkor eller innehållsgarantier. Till den mån lagen tillåter det, utesluter vi, andra medlemmar i vår företagsgrupp och tredje parter anslutna till oss härmed uttryckligen följande:

alla villkor, garantier och andra bestämmelser som i annat fall kan komma att implementeras av skriven lag, allmän lag eller ägandelagen

allt ansvar för direkt, indirekt eller följdförlust eller skada som uppstår av någon användare i samband med vår webbplats eller i samband med användandet, oförmåga att använda, eller till följd av användandet av vår webbplats, andra webbsidor länkade till den och annat material som läggs upp på den, inklusive:

förlust av inkomst eller avkastning

förlust av affärsaktivitet

förlust av vinst eller avtal

förlust av förväntade besparingar, dataförlust

förlust av goodwill

förlorad förvaltnings- eller kontorstid, och

oavsett om det orsakats av en skadeståndsgrundande händelse (inklusive vårdslöshet), under förutsättning att detta villkor inte förhindrar skadestånd för förlust av eller skada på materiell egendom eller andra skadestånd för direkt ekonomisk förlust som inte utesluts av någon av kategorierna som räknas upp ovan.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår till följd av vårdslöshet från vår sida, inte heller vårt ansvar för felaktiga uppgifter eller felaktiga uppgifter om en grundläggande fråga, inte heller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas under gällande lag.

Länkar till tredje parter
Denna webbplats kan innehålla länkar till webbsidor tillhörande tredje parter, som vi inte kan påta oss något ansvar för, och vi godkänner inte nödvändigtvis innehållet eller de åsikter som uttrycks på dem. Vi kan inte garantera att dessa länkar fungerar hela tiden, eftersom vi inte har någon kontroll över tillgängligheten av innehållet på webbsidor tillhörande tredje part. Vi påtar oss inget ansvar för dem eller för annan förlust eller skada som kan uppstå från att de används.

Länkar till tredje parter tillhandahålls enbart som information.

Länkning till vår webbplats
Du behöver inte be om tillåtelse att länka direkt till sidor på denna webbplats, till den mån du gör det på ett sådant sätt som är opartiskt och juridiskt riktigt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det. Du får inte skapa en länk på ett sådant sätt som antyder någon form av samband, godkännande eller garanti från vår sida, där något sådant inte existerar. Dessutom tillåter vi inte att våra sidor laddas in i ramarna på andra webbsidor, våra sidor måste laddas i användarens hela fönster.

Det är inte tillåtet att skapa en länk från en webbsida som du inte äger.

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ta tillbaka länktillståndet. Webbsidan som du länkar från måste helt och hållet överensstämma med dessa villkor och bestämmelser.

Personliga data
Genom att använda vår webbplats går du med på att vi samlar in och använder din personliga information enligt informationen i vår tystnadsplikt. Alla personliga data som du ger oss via vår webbplats får endast användas av oss för att förbättra de tjänster som vi tillhandahåller dig. Vi gör allt för att säkerställa säker insamling, överföring och förvaring av personliga data i enlighet med beskaffenheten på dessa data. Vi kommer inte att använda dina personliga data för att ge dig oönskade meddelanden eller information, inte heller kommer vi att dela med oss av sådana data eller sälja vidare dem till tredje part, utan ditt medgivande. All information du tillhandahåller oss som är identifierbar personlig information samlas in och bearbetas i enlighet med dataskyddslagen från 1998 och reglerna däri.

I de fall då vi inte har någon skyldighet att övervaka och/eller granska data som läggs ut på vår webbplats av användare och inte påtar oss ansvar för något som helst i relation till sådana inlägg från användare, förbehåller vi oss rätten att då och då kontrollera sådana inlägg från våra användare och att radera sådana inlägg från vår webbplats, utan föregående meddelande.

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "kakor", som är textfiler som sparas i din dator för att hjälpa webbplatsen att analysera vilka som använder sidan. Informationen som genereras av en kaka om hur du använder webbplatsen överförs till och sparas av Google på servrar USA.
Om IP-avidentifieringen är aktiverad på denna webbplats, kommer din IP-adress att trunkeras inom EU:s medlemsländer eller andra parter som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att först överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. IP-avidentifieringen är aktiv på denna webbplats.
Google kommer på operatörens vägnar att använda denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen och sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatser för webbplatsoperatörer samt tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och Internet-användning.
IP-adressen som din webbläsare överbringar inom räckvidden av Google Analytics, kommer inte att associeras med andra data som Google har. Du kan neka att använda kakor genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsare, men tänk på att om du gör detta kan det hända att du inte har tillgång till alla funktioner. Du kan även avaktivera dig från att spåras av Google Analytics med framtida verkan genom att ladda ner och installera Google Analytics avaktiveringstillägg för din aktuella webbläsare: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Som ett alternativ till webbläsarens tillägg eller inom webbläsare på mobila enheter, kan du klicka på denna länk för att avaktiveras från att i framtiden spåras av Google Analytics inom denna webbplats (avaktiveringen gäller endast för den webbläsare där den installerades och inom denna domän). En avaktiveringskaka sparas i din enhet, vilket innebär att du måste klicka på denna länk igen om du raderar dina kakor.
För att skydda direkta personliga data använder denna webbplats Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp()" som gör att IP-adresser endast bearbetas i förkortad form.

 

Kontakt gällande frågor eller begäran om information

Om du har frågor, kommentarer, klagomål eller önskar information gällande vår datasäkerhetspolicy och bearbetningen av dina personliga data, vänligen kontakta oss skriftligen under följande adress:

BayWa r.e. renewable energy GmbH
Arabellastraße 4 
81925 München
Tyskland

 

Status: April 2013