In- och utrikes i över två decennier:


Omfattande och oberoende tekniska rådgivningstjänster.

Teknisk rådgivning

Vi erbjuder omfattande och oberoende tekniska rådgivningstjänster i de nordiska länderna och utomlands. Våra klienter är bland annat lokala utvecklare och internationella banker, renommerade investerings- och leasingföretag liksom institutionella investerare.

Vid granskning av projekt utför vi analyser och utvärderingar av de teknologier som används och tillhandahåller hjälp för att förhandla fram projektavtal och utföra riskbedömningar (due diligence).

Dessutom tillhandahåller vi teknisk support under projektutvecklingen och koordinerar aktiviteter under byggnationsfasen.

Vi kontrollerar prestanda och driftdata under driftfasen och utvecklar passande drift- och underhållsstrategier för att säkerställa optimal prestanda.

  • Jonas Mårtensson

    Jonas Mårtensson

    Auditor and Operation Manager

    BayWa r.e. Scandinavia AB

    T: +46 40 694 19 60