In- och utrikes i över två decennier:


Omfattande och oberoende tekniska rådgivningstjänster.

Besiktning Vindkraft

Tredje parts besiktning för långsiktig prestanda på dina investeringar.

BayWa r.e. har lång erfarenhet och kunskap när det gäller besiktningar av vindkraftverk. Vi har besiktigat mer än 500 vindkraftverk av de flesta av marknadens fabrikat. Besiktningar genomförs i samarbete mellan en elektrisk och en mekanisk ingenjör. Syftet med besiktningen är att erhålla en opartisk och grundlig bedömning av hela anläggningen.

Exempel på besiktningar som genomförs:

Slutbesiktning. För att säkerställa att anläggningen är i den status som anges i köpekontraktet.

Garantibesiktning. För att upptäcka fel inom garantiperioden och föra fram garantianspråk därigenom reducera era kostnader.
 
Statusbesiktning. Genomförs till exempel vid ägarbyte, efter krav från försäkringsbolag eller vid byte av serviceavtal.


 

  • Jonas Mårtensson

    Jonas Mårtensson

    Inspector and Operation Manager

    BayWa r.e. Scandinavia AB

    T: +46 40 694 19 60