Din pålitliga partner


Vi erbjuder ekonomisk styrka, förstklassig teknisk kunskap samt kommersiell och ekonomisk kompetens.

Projektutveckling

Vi är en pålitlig partner för lokala utvecklare. Vi erbjuder ekonomisk styrka, förstklassig teknisk kunskap samt kommersiell och ekonomisk kompetens.

Våra företagsinterna experter inom projektutveckling och projektledning arbetar tillsammans med våra partner för att bedöma ett projekts styrkor och svagheter, få nödvändiga tillstånd beviljade och genomföra projekt som är vinstbringande.

Våra kärnkompetenser inkluderar områdesbedömning samt fullgörande av planeringsvillkor. Vi har dessutom ett nära samarbete med vår egen projektfinansieringsavdelning för att möjliggöra finansiering av projekt med hjälp av lokala eller internationella bankpartner.

Förutom att hantera planering av existerande utvecklingsprojekt letar vi ständigt efter möjligheter att förvärva projekt på olika utvecklingsnivåer. Vi fungerar som partner för lokala projektutvecklare som söker ekonomiskt, tekniskt eller planeringsrelaterat stöd på den långa vägen från "utvecklingsbara markområden" till driftsatt anläggning.

Om du är intresserad av ett samarbete eller är i behov av hjälp från vår projektutvecklingsavdelning, kontakta gärna oss.

  • Rickard Olsen

    Rickard Olsen

    Projekteringsledare

    BayWa r.e. Scandinavia AB

    T: +46 40 694 18 91

Klagerup-288x208.JPG

Projekt Klågerup, Sverige