Vi förvärvar ofta projekträttigheter för att bredda och expandera vår projektportfölj.


Kontakta oss gärna, oavsett om det handlar om utvecklingsbara markområden eller ett senare stadium.

Vi förvärvar projekträttigheter

BayWa r.e. befinner sig i en expansiv fas, både i de nordiska länderna och övriga världen. Utöver de projekt som vår företagsinterna utvecklingsavdelning hanterar, förvärvar BayWa r.e. ofta rättigheter för att bredda och expandera sin projektportfölj. Kontakta oss gärna, oavsett om det handlar om utvecklingsbara markområden eller ett senare stadium. Vårt erfarna och flexibla team gör att vi kan plocka upp utvecklingen från alla olika stadier och realisera projekt. Företagets starka balansräkning gör det möjligt för oss att själva finansiera varje projekt, från förvärv till kommersiell drift. Tack vare vår entreprenörsanda har vi förståelse för de synvinklar som de olika parterna i ett projekt har.

Kontakta oss gärna för att ta reda på vilka möjligheter det finns att skapa en affärsrelation.

  • Håkan Wallin

    Håkan Wallin

    VD

    BayWa r.e. Scandinavia

    T: +46 40 694 19 67