Anläggningsspecifik projektfinansiering och stabila investeringar.


Dra fördel av vårt förstklassiga finansieringsnätverk och högkvalitativa investeringsmöjligheter.

Platsspecifik projektfinansiering

BayWa r.e. har kompetensen och förmågan att utvärdera olika finansieringsalternativ genom att utforma projektspecifika villkor som är lokalt anpassade och avkastningsorienterade. Vårt förstklassiga finansieringsnätverk gör det möjligt för oss att hitta den perfekta partnern för varje projekt och ordna attraktiv finansiering. Vår finansiella styrka ger oss även möjlighet att på ett mycket flexibelt sätt organisera finansiering av projekt tills de avslutats.

 

  • Stefan Ottosson

    Stefan Ottosson

    Ekonomiansvarig

    BayWa r.e. Scandinavia

    T: +46 40 694 19 79

Stabila investeringar – för oss och för våra partner

Våra vindbruksparker ger investeringsmöjligheter av hög kvalitet som kännetecknas av pålitligt kassaflöde och attraktiv avkastning. Den internationella produktportföljen är bred och täcker flera olika länder, teknologier och investeringstorlekar.