Din anläggning i goda händer


Vi garanterar hög effektivitet och tillgänglighet – de viktigaste villkoren för hög avkastning.

Omfattande tjänster från A till Ö: Vårt ansvar sträcker sig långt utöver utveckling av nyckelfärdiga vindbruksparker. Dra fördel av vårt omfattande tjänstepaket för att minimera stopptider och öka avkastningen på lång sikt.

Våra tekniker och experter hanterar den dagliga driften av system med en total kapacitet på 880 MW inom vindenergisektorn. Det sparar vindparksägare mycket möda – och ger dem värdefull hjälp för att säkra avkastningar och utnyttja systemets potential till fullo.

 

Teknisk förvaltning

Med våra experter, avancerade övervakningslösningar och nära samarbete med projektledning och serviceteams på fältet, garanterar vi att investeringen i en vindbrukspark ger hållbar och pålitlig avkastning.

Översikt över dina fördelar:

 • Upphandling av tjänsteleverantörer, vägunderhåll, markröjning etc.
 • Tekniska experter inom alla relevanta områden
 • Kontakt med leverantörer för att garantera underhåll och service
 • Proaktiv hantering av alla öppna frågor
 • Centraliserad övervakning dygnet runt
 • Oberoende kontroller av utfört underhåll och service
 • Egen personal på plats
 • Övervakning av garanti- och tillgänglighetsfrågor
 • All rapportering som krävs till myndigheter
 • Regelbunden kontakt med grannar och andra intressenter
 • Christian Eriksson

  Christian Eriksson

  Förvaltningsledare

  BayWa r.e. Scandinavia

  T: +46 40 694 19 64

Centralt kontrollrum

Vårt kontrollrum övervakar system över hela Europa. Övervakning i tre skift säkerställer tillgänglighet dygnet runt. Detta gör det möjligt att spåra fel i ett tidigt skede och planera åtgärder på motsvarande sätt. Vår flerspråkiga personal garanterar att kommunikationen med regionala serviceteam fungerar smidigt.

 

Kommersiell förvaltning

Våra kommersiella experter är mycket kunniga och erfarna och kan hjälpa dig att nå högsta möjliga säkerhet och dra nytta av tillgängliga möjligheter.

Vi hjälper till inom ett stort antal områden, bland annat:

 • Redovisning och betalningar
 • Finansiella redovisningar och skatt
 • Kontraktsförvaltning (försäkring, underhåll, supportmekanism, leasing etc.)
 • Affärsplaner, likviditetsanalys, rapportering till banker
 • Dokumentation och genomförbarhetsstudier
 • Försäkringar och garantier, försäkringskrav
 • All rapportering som krävs till myndigheter
 • Regelbunden kontakt med grannar och andra intressenter
 • Stefan Ottosson

  Stefan Ottosson

  Ekonomiansvarig

  BayWa r.e. Scandinavia

  T: +46 40 694 19 79