Enastående lokal expertis


Vår erfarna personal är anledningen till att vår projektutvecklingstjänst är så framgångsrik

Projektutveckling

Våra kärnkompetenser inkluderar platsbedömning, säkrande av land och utveckling av tillstånd för byggnation och drift av solenergianläggningar. Detaljerad analys av platsens potential för solenergi och val av lämpliga system baserat på sådana analyser är en viktig del av vår projektutvecklingstjänst. Vår lokala expertis är anledningen till att vår projektutvecklingstjänst är så framgångsrik. Den gör det möjligt för oss att tillhandahålla ett heltäckande stöd under förberedelse- och tillståndsfaserna samt vid planeringen av nätanslutning.

Oavsett i vilken utvecklingsfas solenergiprojektet befinner sig, ser sig BayWa r.e. också som en partner för lokala utvecklare. Vi erbjuder våra samarbetspartner fullständig finansiering av projektutveckling och vi bidrar med vår stora erfarenhet inom projektplanering.

  • Christian Eriksson

    Christian Eriksson

    Projektledare

    BayWa r.e. Scandinavia

    T: +46 40 694 19 64