Allt från en enda källa


Vi är experter på nyckelfärdiga lösningar som använder förnybara energikällor.

Utformning av anläggningar

Vår tekniska expertis håller mycket hög klass och kan därför snabbt och effektivt planera alla former av solenergianläggningar. Vi använder de senaste CAD-verktygen för att till fullo kunna möta de allt strängare kraven som ställs inom byggnation av solenergianläggningar. Metodiken som BayWa r.e. använder garanterar att de leverantörer och installatörer som är involverade hålls uppdaterade med detaljerade specifikationer och implementeringsplaner. Detta är mycket viktigt för en smidig byggnationsfas och högsta kvalitet på utförandet, speciellt då utvecklingen av nya innovativa systemkomponenter är en väsentlig del av vår verksamhet.

 

  • Christian Eriksson

    Christian Eriksson

    Projektledare

    BayWa r.e. Scandinavia

    T: +46 40 694 19 64

Upphandling

Komponenter av hög kvalitet utgör basen för hållbara solcellsanläggningar med optimerad energiproduktion. Genom granskning av berörda säljare tillhandahåller vi solcellspaneler, inverterare, monteringssystem, transformatorer och spänningsbrytarskåp som överensstämmer med kraven i vår ständigt optimerade systemutformningsstandard. Baserat på den långa erfarenhet som vår personal har på solcellsmarknaden och den finansiella stabiliteten hos BayWa r.e. utvecklar vi ett långsiktigt förhållande till våra säljare. Vi uppnår en mycket konkurrenskraftig kostnadseffektivitet och en mycket hög kvalitetsstandard för solenergianläggningar.

 

Byggnation

Professionell drift, korta byggnationstider och standarder av hög kvalitet kännetecknar våa anläggningar. Vi tillhandahåller alla tjänster som krävs för en solcellsanläggning, från en enda källa, allt från att uppföra byggplatsen till att genomföra provdrift. Våra kunder får allt stöd de behöver under hela projektimplementeringen och tar emot en anläggning som är redo att börja användas. Allt är då förberett för en lyckad start av anläggningdriften.