Professionell drift och underhåll för optimal avkastning:


Omfattande driftövervakning, korta svarstider, professionell inspektion och underhåll.

Drift och underhåll

Omfattande stöd vid drift och underhåll av vindbruks- och solenergiprojekt är några av styrkorna hos BayWa r.e. Ett stort antal kunder från många olika sektorer litar på vår erfarenhet och expertis. Som ägare och tjänsteleverantör för investeringsfonder, banker, internationella investmentbolag och energikooperativ, tar vi hand om ett stort antal vind- och solcellsprojekt med en total installerad kapacitet på 1 400  MW. Våra expertkunskaper baseras på 20 års erfarenhet och en stor portfölj med anläggningar som utvecklats och/eller underhålls av BayWa r.e.

Tack vare kontinuerliga övervakningsaktiviteter och hantering av de frågor som kunder, leverantörer och tjänsteleverantörer ställer i det dagliga arbetet, har vi kunnat utveckla en unik kunskapspool. Inom solcellssektorn har vi lång erfarenhet av en stort antal växelriktarkoncept och modultyper. Vi håller uppsikt över allt från takanläggningar med ca 100 kWp installerad kapacitet till anläggningar på nya produktionsställen i megawatt-klassen. BayWa r.e. tillhandahåller alla viktiga tjänster för drift och byggnation av projekt inom förnybar energi – över hela Europa – tack vare den kunskap vi samlat på oss. Vi är väl medvetna om de olika krav som ställs i olika länder och ser till att hålla oss uppdaterade avseende utvecklingen på plats. Det är en avgörande faktor för optimal projektdrift.

Expertkunskaper och kvalitet för smidig drift

Vi garanterar bästa möjliga drift av solcellsanläggningar. Många kunder från en rad olika sektorer använder sig av våra tjänster. Baserat på vår långa erfarenhet inom drift av solcellssystem i megawatt-klassen erbjuder vi följande tjänster:

 

 • Christian Eriksson

  Christian Eriksson

  Förvaltningsledare

  BayWa r.e. Scandinavia

  T: +46 40 694 19 64

 • Övervakning av anläggningsdriften, inklusive utryckningstjänst dygnet runt med vårt eget kontrollrum
 • Underhåll, reparation och förbättring med våra lokala partner

 • Kontroll, övervakning och efterkontroller av underhålls- och reparationsarbeten
 • Insamling och analys av driftdata
 • Data- och informationsförvaltning
 • Teknisk rapportering
 • Bearbetning av garantianspråk, försäkring och förluster

Vårt erbjudande inkluderar även ett passande servicepaket för solcellssystem på tak, inklusive övervakning och underhåll. Vårt arbete stöds av ändamålsenlig mjukvara som registrerar, analyserar och utvärderar insamlade driftdata. Alla dokument som krävs arkiveras elektroniskt. Underhållshistoriken över anläggningarna kan när som helst spåras och har dokumenterats helt. Varje projekt tilldelas en projektledare från vårt mycket kvalificerade tekniska team. På varje projektplats närvarar en från vårt serviceteam för att övervaka aktiviteterna i solenergianläggningen. Dessutom säkerställer våra servicepartner snabb reparation, om det skulle uppstå fel. Vi erbjuder även kommersiell förvaltning. Därmed finns fullständig teknisk och kommersiell support tillgänglig, om det skulle bli nödvändigt.