20. Oct 2015

HS Kraft har bytt namn till BayWa r.e. Scandinavia

Från och med idag har HS Kraft AB ett nytt namn: BayWa r.e. Scandinavia AB. Genom att anta namnet från BayWa r.e. renewable energy-gruppen, förtydligar vi vår verksamhet inom sektorn för förnybar energi med huvudsaklig fokus på vindenergi för att bättre betjäna den nordeuropeiska marknaden, inklusive Norden och Baltikum. 

Företaget grundades 2006 och har arbetat med flera projekt i samarbete med sitt nätverk av fastighetsägare och privata investerare. Verksamheten omfattar hela värdekedjan som bla omfattar projektutveckling, finansiering, byggprojektledning och förvaltning av parker, företrädesvis inom vindenergisektorn men även inom solenergi. 2014 inkorporerades företaget i BayWa r.e.-gruppen

"Våra kunder och anställda drar redan fördel av det starka varumärket BayWa r.e. som står för lång erfarenhet och en produktportfölj av hög kvalitet tillsammans med utmärkt service, teknisk och ekonomisk support. Därför var nästa logiska steg att byta namn på företaget",

förklarar Håkan Wallin, VD på BayWa r.e. Scandinavia AB.

Matthias Taft, VD på BayWa r.e. och styrelsemedlem i BayWa AG, skildrar den strategiska bakgrunden för företagets engagemang:

"Situationen på marknaden för förnybar energi i norra Europa är en utmaning. Trots detta tror vi på en långsiktig, hållbar tillväxt inom förnybar energi som får oss att fortsätta expandera vår verksamhet i denna region."