21. Sep 2015

Informationsmöte om förnybar energi

Den 15 september genomförde BayWa r.e. tillsammans med Engaholms Skogar ett Informationsmöte om förnybar energi på Engaholms gård i Alvesta, där vi förutom att presentera den nya solanläggningen även diskuterade lokala satsningar på solenergi, vindbruk, bioenergi och vattenkraft. Tillsammans med professor Bo Carlsson vid Linnéuniversitetet och representanter för Energikontor Sydost, Södra, Alvesta biogas och Barsbro Kraft hade vi givande diskussioner med våra besökare som på olika sätt verkar inom energi i hela länet. Vi tackar för ett trevligt möte och visat intresse!

Läs mer om Engaholms solanläggning här.