Översikt över BayWa Group


Pelarna hos BayWa Group: Stark ledning och hållbar strategi

BayWa Group profil

BayWa är en grupp med verksamheter över hela världen inom kärnkompetenserna handel, logistik och tilläggstjänster inom kärnsegmenten jordbruk, energi och byggnadsmaterial. Moderbolaget grundades 1923 och huvudkontor finns i München, Tyskland. De internationella aktiviteterna fokuserar på Europa liksom USA och Nya Zeeland.

Jordbrukssegmentet handlar med jordbruksmaskiner och resurser och samlar, lagrar och säljer växtprodukter, från ax till limpa. Idag sträcker sig jordbrukssektorns aktiviteter utanför sina kärnregioner i Tyskland och Österrike och företaget är en av världens största handelsidkare inom jordbrukssektorn. Verksamhetsområdet för jordbruksmaskiner säljer maskiner och utrustning, byggnader och anläggningar.

Energisegmentet är gruppens näst största. BayWa har koncentrerat alla sina aktiviteter inom fältet för förnybara energier i BayWa r.e. renewable energy GmbH, ett företag som helt ägs av gruppen, med säten i många Europeiska länder, Japan och Nordamerika. BayWa r.e. tillhandahåller rådgivnings- och supportstjänster för innovativa, skräddarsydda lösningar inom solenergi, vindbruk, bioenergi och geotermisk energi. På så sätt hjälper BayWa r.e. till att göra energiproduktion lönsamt för dig långsiktigt. Sedan grundandet 2009 har BayWa r.e. renewable energy utvecklats till en av de mest respekterade projektutvecklarna och systemleverantörerna inom solcellsanläggningar i Tyskland, övriga Europa och USA. Företaget erbjuder ytterligare support till våra kunder genom att tillhandahålla rådgivning och systemförvaltningstjänster.

Byggmaterialsektionen består huvudsak av handel av byggmaterial. Här rankas BayWa Group som en av de ledande leverantörerna i Tyskland och Österrike.

Fakta om BayWa:

  • Grundad Januari 1923
  • Anställda ~17,000 (i december 2016)
  • Omsättning €15.4 miljard (2016)
  • Säten Över 3 000 säten i över 28 länder
  • Verksamhetsområden Jordbruk, energi och byggmaterial

 
BayWa AG
koncernredovisningar för 2017

› mer

 
 
BayWa AG företagsfilm

› mer

På väg att expandera över hela världen

BayWa har under många år kontinuerligt utökat sina internationella aktiviteter. Inom jordbrukshandel har gruppen ett globalt käll- och handelsnätverk med sitt företag Cefetra B.V.

Inom fruktverksamheten har BayWa:s dotterbolag Turners & Growers inte bara lyckats få in företaget på den nyzeeländska marknaden, utan även tack vare sitt nätverk av handelspartner fått tillgång till den nordamerikanska kontinenten, Australien och Asien.

Den internationella fokusen spelar också en viktig roll inom marknaden för förnybara energier. Sedan 2009 har BayWa r.e. kontinuerligt expanderat sina internationella aktiviteter. Som projektutvecklare och näringsidkare inom anläggningar för vindenergi, solenergi, bioenergi och geotermisk energi är BayWa r.e. aktivt i många europeiska länder, Japan och Nordamerika.

Tillsammans med våra kunder har BayWa r.e. renewable energy redan fått ut 1 200 megawatt på elnätet. Idag är BayWa r.e. en av Europas ledande leverantörer inom denna sektor. Företagets mål är att främja ökad användning av förnybara energikällor på global nivå.