Hållbar utveckling


Ansvar i och utanför företaget

Förtroende, pålitlighet och innovation: Dessa är våra allra viktigaste värderingar och de ger företaget en stark känsla av socialt ansvar. Företaget grundandes 1923 som ett kooperativ och vårt huvudsakliga syfte var redan från början att möta grundläggande mänskliga behov.

Hållbar utveckling är av yttersta vikt i vårt moderbolag BayWa AG. Om du vill veta mer:
BayWa hållbar utveckling

Uppförandekod

För BayWa r.e. är socialt ansvar mycket viktigt – både på lokal och global nivå. Därför ser vi det som naturligt att vara ansluten till den uppförandekod som vår branschförening Svensk Vindenergi har tagit fram för vindbruksbranschen. Om du vill läsa mer om uppförandekoden kan du besöka
Svensk Vindenergis webbsida.

Medlemskap i branschorganisationer

Vi eftersträvar att vara en del av en helhetsbild och vara involverade i utvecklingen på samhällsnivå. Därför är vi medlemmar i följande branschorganisationer:

Svensk Vindenergi

Skånes Vindkraftsakademi

SolarPower Europe

Finsk Vindkraftförening

BayWa Foundation

En bättre framtid för de sämre ställda

BayWa Foundation grundades 1998. BayWa Foundation initierar och stödjer hållbara utbildningsprojekt inom livsmedelsförsörjning och förnybara energikällor.

Det viktigaste för alla projekt är att främja utbildning. Vi tror att utbildning är det enda sättet att få människor att hjälpa sig själva på lång sikt och att ge de sämre ställda utvecklingsmöjligheter för framtiden.

Vad är det som gör BayWa Foundation så speciellt?

  • Alla gåvor går direkt till projekt, eftersom BayWa AG täcker alla stiftelsens administrativa kostnader.
  • BayWa AG matchar donationer som skänks till BayWa Foundation.