En stark partner du kan lita på.
Varje projekt.
Varje gång.


Upptäck vår portfölj.

Anläggningar i drift

  • Plats: Engaholm, Alvesta
  • Effekt: 100 kWp
  • Årlig produktion: 92 MWh
  • Teknik: Modules: Multi-crystalline REC260PE
    Central inverters: Fronius SYMO
  • Driftsatt: 2015
  • Kontakt: Christian Eriksson

BayWa r.e. och våra utsedda installatörer driftsatte tillsammans med Engaholms Skogar i juni 2015 den största solcellsanläggningen i Alvesta kommun. Solcellsanläggningen som omfattar en installerad effekt om 100 kWp har en total yta på ca 670 m2 fördelat på 402 solpaneler. Anläggningen beräknas kunna producera 92 MWh/år vilket motsvarar den årliga användningen av hushållsel för 18 normalstora villor. Solpanelerna är monterade på ett befintligt ladugårdstak med lutning åt söder.

”Det är en stor tillfredsställelse att Engaholm uppnått sitt mål att bli självförsörjande på egenproducerad förnybar energi. Satsningen ligger helt i linje med Engaholms strategi att verka inom långsiktigt hållbara verksamheter såsom förnybar energi. Solcellsanläggningen är den första av flera satsningar inom området. Valet av BayWa r.e. var enkelt med tanke på vårt långa och mycket goda samarbete”, säger Anders Koskull, Engaholms Skogar.

Läs mer om Engaholm här.

 

solar-plant-engaholm-2-288x208.jpg