Professionel drift og vedligeholdelse for et optimalt udbytte:


Omfattende driftsovervågning, korte responstider, professionel inspektion og vedligeholdelse.

Drift og vedligeholdelse

Omfattende drift og vedligeholdelse og fuld support for vind- og solenergiprojekter er kernestyrkerne hos BayWa r.e. Mange kunder fra forskellige sektorer sætter deres lid til vores erfaring og ekspertise. Som ejer og tjenesteudbyder for investeringsfonde, banker, internationale virksomheder og lokalt baserede energikooperativer varetager vi et stort antal vindenergi- og fotovoltaiske projekter med en samlet installeret kapacitet på 1.400  MW. Vores ekspertise er baseret på 20 års erfaring og en stor portefølje af anlæg udviklet og/eller støttet af BayWa r.e.

Kontinuerlig overvågning af driften og løsning af daglige spørgsmål fra vores kunder, leverandører og tjenesteudbydere har gjort os i stand til at udvikle en unik pulje af viden. Inden for den fotovoltaiske sektor har vi en mangeårig erfaring med de most forskelligartede vekselretterkoncepter og modultyper. Vi fører tilsyn med tagsystemer fra 100 kWP installeret kapacitet til greenfield-anlæg i megawatt størrelsesordenen. BayWa r.e. stiller alle de essentielle tjenester til driften og konstruktionen af vedvarende energiprojekter til rådighed - over hele Europa - takket været den viden, vi har erhvervet os. Vi er især opmærksomme på de forskellige krav, der hersker i forskellige lande, og holder os derfor underrettet om de lokale udviklinger. En afgørende faktor for en optimal projektdrift.

Ekspertise og kvalitet for en gnidningsløs drift

Vi sikrer den bedst mulige drift af fotovoltaiske anlæg. Talrige kunder fra et spektrum af forskellige sektorer bruger vores tjenester. Baseret på vores mangeårige erfaring med driften af fotovoltaiske systemer i megawatt-området tilbyder vi følgende tjenester:

 

 • Christian Eriksson

  Christian Eriksson

  Operations Manager

  BayWa r.e. Scandinavia

  T: +46 40 694 19 64

 • Driftsovervågning af anlæg, herunder en 24-timers tilkaldeservice med eget kontrolrum
 • Vedligeholdelse, reparation og forbedring med vores lokale partnere
 • Kontrol, overvågning og et eftersynstjek af vedligeholdelses- og reparationsarbejde
 • Indsamling og analyse af driftsdata
 • Data- og informationsstyring
 • Teknisk rapportering
 • Behandling af garantikrav, forsikrings- og tabssager

Vores produktportefølje inkluderer også en egnet servicepakke til fotovoltaiske tagsystemer, der inkluder overvågning og vedligeholdelse. Vores arbejde understøttes af effektivt styringssoftware, der registrerer, analyserer og vurderer de indsamlede driftsdata. Alle relevante dokumenter registreres elektronisk. Dine anlægs vedligeholdelseshistorik kan spores på ethvert tidspunkt og er fuldt ud dokumenteret. Der tildeles en projektleder fra vores højt kvalificerede team af ingeniører til hvert projekt. Der er et medlem af vores servicepersonale til stede ved hvert projektanlæg for at overvåge aktiviteterne i solfangerparken Derudover sikrer vores lokale servicepartnere omgående reparation i tilfælde af eventuelle fejl. Vi tilbyder også kommerciel styring. Fuld teknisk og kommerciel støtte er til rådighed for dine anlæg, hvis du har behov for det.