Betingelser og vilkår for brugen af webstedet

Denne side fortæller om betingelserne for brugen af webstedet nordic.baywa-re.com (”vores websted”). Læs venligst disse brugsbetingelser omhyggeligt, før du begynder at bruge webstedet. Når du bruger vores websted, accepterer du disse brugsbetingelser, og du samtykker i at overholde dem.

Hvis du ikke er indforstået med disse brugsbetingelser, bedes du undlade at bruge vores websted.

Vores websted stilles til rådighed af BayWa r.e. renewable energy GmbH (”vi / os”) og er kun til orientering. Dette websted ejes og drives af BayWa r.e. renewable energy GmbH:

Registreret kontor:
München, Tyskland
München Dommerkontor, HRB 160344.

Vores hovedadresse er:
BayWa r.e. renewable energy GmbH
Arabellastraße 4
D-81925 München

Vi er et aktieselskab.

BayWa r.e. renewable energy GmbH kan når som helst ændre eller rette i disse betingelser og vilkår. Hver gang du bruger vores websted bekræfter og meddeler du, at du har læst, forstået og er indforstået med, at du er underlagt disse betingelser og vilkår, sådan som de lød på det aktuelle tidspunkt.

 

Adgang til vores websted
Adgang til vores websted er tilladt midlertidigt, og vi forbeholder os retten til uden varsel at inddrage eller ændre den tjeneste, som vi tilbyder på vores websted, (se nedenfor). Vi kan ikke drages til ansvar, hvis vores websted af en eller anden grund er utilgængeligt på et bestemt tidspunkt eller i en periode. Fra tid til anden vil vi muligvis begrænse adgangen til dele af vores websted eller til hele vores websted.

Det påhviler dig at træffe alle nødvendige foranstaltninger i forbindelse med at få adgang til vores websted. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der får adgang til vores websted via din tilslutning til internettet, kender til disse betingelser og overholder dem.

Vi bestræber os på at opdatere vores websted regelmæssigt, og kan ændre indholdet når som helst. Hvis behovet opstår, vil vi muligvis suspendere adgangen til vores websted eller lukke det ned på ubestemt tid. Materialet på vores websted kan på ethvert tidspunkt være forældet, og vi er ikke forpligtet til at opdatere sådant materiale.

Cookies
En cookie er en lille fil, der spørger om tilladelse til at blive lagt på din computers harddisk. Cookies hjælper os med at stille et bedre, mere relevant websted til rådighed, ved at gøre os i stand til at overvåge, hvilke sider, du synes er mest eller mindst nyttige. En cookie giver os på ingen måde adgang til din computer eller oplysninger om dig ud over de data, du vælger at dele med os.

Du kan vælge at acceptere eller afvise cookies. Hvis du afviser, vil det muligvis forhindre dig i at drage fuld fordel af webstedet.

Intellektuelle ejendomsrettigheder
Vi er ejer eller licenshaver af alle intellektuelle ejendomsrettigheder på vores websted, og af det materiale, der er offentliggjort på det. Alt indhold på vores websted er ophavsretligt beskyttet. Du må kun anvende oplysningerne, teksten, billederne eller grafikken på vores websted til din eget personlige, ikke kommercielle brug og med undtagelse af tilladelse til at udskrive en kopi og downloade uddrag af enhver side(er) fra vores websted til personlig reference, du må ikke reproducere, ændre, overføre, licensere eller offentliggøre disse i deres helhed eller delvist til andre formål uden vores forudgående skriftlige samtykke. Du må gerne gøre andre i din organisation opmærksomme på materiale, der er lagt ud på vores websted.

Du må ikke tilpasse papiret eller digitale kopier af materiale, du har udskrevet eller downloadet på nogen måde, og du må ikke anvende nogen illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafik separat fra en tilhørende tekst.

Vores status (og status af identificerede bidragere) som forfatterne af materialet på vores websted skal altid anerkendes.

Ingen dele af materialerne på vores websted må anvendes til kommercielle formål uden først at have fået licens til det fra os eller vores licensgivere.

Disse værker er beskyttet af ophavsretslovgivning og traktater verden over. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

Varemærker
Alle varemærker, logoer og servicemærker vist på dette websted er vores eller tredjeparts ejendom. Du har ikke tilladelse til at bruge, downloade, kopiere eller distribuere disse på nogen måden uden vores eller tredjeparts forudgående skriftlige tilladelse afhængigt af omstændighederne.

Ansvarsfraskrivelse
Vi yder ingen garantier mht. indholdet af vores websted, og eventuelle kommentarer eller andet materiale, der er lagt ud på vores websted, skal ikke anses for rådgivning, som man bør sætte sin lidt til. Vi påtager os ikke ansvaret for nøjagtigheden eller pålideligheden af eventuelt indhold på vores websted, og vi fralægger os alt ansvar, der måtte opstå, hvis en besøgende på webstedet har henholdt sig til sådanne materialer, eller hvis nogen måtte have henholdt sig til materialerne, som har fået oplysninger om dets indhold. Indholdet er kun til generel brug og stilles til rådighed ”som det forefindes” og ”som det foreligger”.

Indholdet er ikke beregnet til at fokusere på dine specifikke behov, og hvis du henholder dig til materialet, vil være på eget ansvar. Du bør ikke henholde dig til indholdet i forbindelse med specifikke købsbeslutninger og bør først rådføre dig yderligere.

Oplysningerne på dette websted kan være forældet og kan blive ændret eller opdateret uden varsel. BayWa r.e. renewable energy GmbH påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle fejl, udeladelser eller manglende opdatering af sådanne oplysninger.

 

Begrænsning af ansvar
Materialet vist på vores websted stilles til rådighed uden garantier og betingelser mht. dets nøjagtighed. I den udstrækning lovgivningen tillader det, udelukker vi og andre medlemmer af vores koncern af firmaer og tredjeparter, der er tilknyttet til os, hermed udtrykkeligt:

Alle betingelser, garantier og andre vilkår, der ellers kan være angivet ved lov, sædvaneretten eller billighedsretten;

Ansvar for direkte, indirekte eller følgeskader eller tab, som en bruger måtte pådrage sig i forbindelse med vores websted eller i forbindelse med brugen, manglende evne til at gøre brug af webstedet, eller som resultat af brugen af vores websted, eventuelle websteder, der måtte være forbundet til webstedet og eventuelt materiale lagt ud på webstedet, herunder:

Tab af indtægt eller indtjening

Forretningstab

Tab af profit eller kontrakter

Tab af forventede opsparinger, datatab

Tab af goodwill

Spildt administrations- eller arbejdstid, og

Uanset om det er forårsaget af skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), misligholdelse af kontrakter eller på anden måde, også selv om det kan forudses, forudsat at denne betingelse ikke forhindrer erstatningskrav for tab eller beskadigelse af dine materielle goder eller andre erstatningskrav for direkte økonomisk tab, der ikke er udeladt af ovenfor anførte kategorier.

Dette påvirker ikke vores erstatningsansvar ved dødsfald eller personskade som følge af vores forsømmelighed, heller ikke vores erstatningsansvar for svig, forkerte angivelser eller forkerte angivelser i forbindelse med et grundlæggende spørgsmål, heller ikke erstatningsansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses under gældende lovgivning.

Links til tredjeparter
Dette websted kan indeholde links til andre tredjeparts websteder, som vi ikke er ansvarlige for, og vi tilslutter os ikke nødvendigvis indholdet eller de udtrykte holdninger på disse websteder. Vi kan ikke garantere, at disse link fungerer hele tiden, da vi ikke har nogen kontrol over tilgængeligheden af siderne, der ligger på disse websteder tilhørende tredjepart Vi accepterer ikke noget ansvaret for dem eller for eventuelt tab eller skader, der måtte opstå fra brugen af dem.
Tredjeparts links stilles kun til rådighed som information.

Linking til vores websted
Du behøver ikke at indhente tilladelse for at linke direkte til de sider, der er lagt ud på dette websted, forudsat, at du gør det på en måde, der er fair og lovlig, og ikke gør skade på vores renommé eller udnytter det. Du må ikke etablere et link på en sådan måde, at det giver anledning til nogen form for associering, godkendelse eller anbefaling fra vores side, hvor en sådan ikke forefindes. Derudover tillader vi ikke, at vores sider indlæses på ”rammer” på dit websted, vores sider skal læses ind i brugerens komplette vindue.

Du må ikke oprette et link fra et websted, du ikke ejer.

Vi forbeholder os retten til at ophæve tilladelsen til at linke uden varsel. Det websted, du linker fra, skal overholde alle disse betingelser og vilkår.

Personlige oplysninger
Ved brug af vores websted samtykker du som beskrevet i vores program til beskyttelse af privatlivets fred i indsamling og brug af dine personlige oplysninger. Eventuelle personlige oplysninger, som du giver os via vores websted, vil kun blive brugt til at forbedre de tjenester, vi stiller til rådighed. Vi sætter alt ind på at sikre en sikker indsamling, overførsel og opbevaring af personlige oplysninger i overensstemmelse med sådanne oplysningers karakter. Vi vil ikke bruge dine personlige oplysninger til at sende dig uopfordrede meddelelser eller information, vi vil heller ikke dele sådanne oplysninger med eller sælge dem til tredjepart uden din tilladelse. Eventuelle oplysninger, som du giver os, der kan identificerer dig personligt, vil blive opbevaret og behandlet i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven fra 1998 og lovens principper.

Vi er ikke forpligtet til at overvåge og/eller revidere input, der lægges på vores websted af brugere, og påtager os intet ansvar overhovedet i forbindelse med sådant brugerinput. Vi forbeholder os ret til fra tid til anden at kontrollere sådant brugerinput og fjerne det fra vores websted uden begrundelse.

Webstedet anvender Google Analytics, en analytisk webtjeneste stillet til rådighed af Google, Inc (”Google”). Google Analytics anvender “cookies”, som er tekstfiler, der lægges på din computer for at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugere anvender websiden. De informationer, som genereres af cookien om din brug af webstedet, overføres til og lagres af Google på servere i USA.
I tilfælde af, at IP-anonymisering er aktiveret på dette websted, vil din IP-adresse blive afkortet inden for Den Europæiske Unions medlemsstater  eller hos de andre parter i aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil hele IP-adressen først blive overført til en Google server i USA og afkortet der. IP-anonymiseringen er aktiv på dette websted.
Google anvender denne information på vegne af webstedets operatør med henblik på at vurdere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktiviteter for webstedsoperatører og derved stille andre tjenester til rådighed, der relaterer til webstedsaktiviteten og brugen af internettet.
IP-adressen, som din browser formidler inden for Google Analytics området, vil ikke blive forbundet med andre data, som Google er i besiddelse af. Du kan sige nej til brugen af cookies ved at vælge den relevante indstilling på din browser. Husk imidlertid på, at du, hvis du gør det, muligvis ikke vil kunne anvende webstedets fulde funktioner. Du kan også vælge ikke at blive sporet af Google Analytics med fremadrettet virkning ved at downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Addon for din aktuelle webbrowser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Som alternativ til browser Addon eller inden for browsere på mobile enheder, kan du ved at klikke på dette link vælge ikke at blive sporet af Google Analytics inden for dette websted i fremtiden (opt-out-muligheden gælder kun for den browser, du indstiller det i og inden for dette domæne). En opt-out-cookie lagres på din enhed, hvilket betyder, at du er nødt til at klikke på dette link igen, hvis du sletter dine cookies.
For at kunne beskytte direkte personlige oplysninger anvender dette websted Google Analytics med „_anonymizeIp()“ tilføjelsen, hvorved IP-adresser kun vil kunne blive bearbejdet på en afkortet måde.

 

Send spørgsmål til eller anmod om information
Hvis du har nogle spørgsmål, kommentarer, klager eller anmodninger om information i forbindelse med vores databeskyttelsespolitik og behandlingen af dine personlige data, bedes du kontakte os skriftligt på følgende adresse:

BayWa r.e. renewable energy GmbH
Arabellastraße 4
81925 München
Tyskland

 

Fra: april 2013