Bæredygtighed


Indad- og udadgående ansvarlighed

Tillid, pålidelighed og innovation: Disse er BayWa’s mest værdsatte værdier, og de giver selskabet dets stærke følelse af socialt ansvar. Fra stiftelsen som et kooperativ i 1923 har firmaets mål lige fra første færd været at imødekomme fundamentale menneskelige behov.

Bæredygtighed er også af afgørende betydning for vores moderselskab BayWa AG. Få mere at vide om: BayWa bæredygtighed

Adfærdskodeks

Hos BayWa r.e. anser vi socialt ansvar som yderst vigtigt - både på det lokale og globale niveau. Det er derfor naturligt for os at være tilknyttet adfærdskodekset, som vores erhvervssammenslutning Svensk Vindenergi har udviklet for den svenske vindenergiindustri. Du kan få mere at vide om adfærdskodekset ved at besøge Svensk Vindenergis websted.

Brancheforeninger

Vi bestræber os på at være en del af det større billede og at være involveret i udviklingen på et samfundsmæssigt niveau. Vi er derfor medlemmer af følgende professionelle sammenslutninger:

Svensk Vindenergi

Skånes Vindkraftsakademi

SolarPower Europe

The Finnish Wind Power Association

BayWa Fonden

En bedre fremtid for de dårligt stillede

BayWa Fonden blev oprettet i 1998. Fonden igangsætter og støtter bæredygtige uddannelsesprojekter omkring ernæring og vedvarende energikilder.

I alle projekter er støtte til uddannelsesinitiativer altid i første række af vores bestræbelser. Vi mener, at den eneste måde at hjælpe folk til at hjælpe sig selv på længere sigt og give de dårligt stillede fremtidssikrede udviklingsmuligheder er igennem uddannelse.

Hvad er det, der er så specielt ved BayWa Fonden?

  • Alle donationer går direkte til projekter, da BayWa AG dækker alle fondens administrationsomkostninger.
  • BayWa AG matcher alle donationer, der gives til BayWa Fonden.